Cagri Bulut
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance
L Alpkan, C Bulut, G Gunday, G Ulusoy, K Kilic
Management decision, 2010
4422010
The effects of organizational training on organizational commitment
C Bulut, O Culha
International Journal of Training and Development 14 (4), 309-322, 2010
2682010
Financial Performance Impacts of Corporate Entrepreneurship in Emerging Markets: A Case of Turkey
B Aktan, C Bulut
European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 2008
1902008
Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri
L ALPKAN, E ERGÜN, Ç BULUT, C YILMAZ
Doğuş Üniversitesi Dergisi 6 (2), 175-189, 2005
109*2005
The effects of market orientation dimensions on firm performance
Ç Bulut, C Yılmaz, L Alpkan
Ege Akademik Bakis 9, 513-38, 2009
89*2009
Social innovation and psychometric analysis
C Bulut, H Eren, DS Halac
Procedia-Social and Behavioral Sciences 82, 122-130, 2013
612013
Kurumsal Girisimcilik: Kavramsal Yapi Uzerine Bir Tartisma
C Bulut, AM Fis, B Aktan, S Yılmaz
Journal of Yasar University 3 (10), 1389-1416, 2008
50*2008
Behavioral Consequences of an Entrepreneurial Climate within Large Organizations: An Integrative Proposed Model.
Ç Bulut, L Alpkan
South East European Journal of Economics & Business (1840118X), 2006
322006
Connecting the link between corporate entrepreneurship and innovative performance
E Ergun, C Bulut, L Alpkan, N Demircan
GBATA, 259-265, 2004
312004
Which one triggers the other? Technological or social innovation
C Bulut, H Eren, DS Halac
Creativity Research Journal 25 (4), 436-445, 2013
292013
Sosyal Girisimciligin Kavramsal Cercevesi
G Aslan, A Araza, C Bulut
Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi 7 (2), 69-88, 2012
26*2012
Adaptation of hospitality service quality scales for marina services
FO Sari, C Bulut, I Pirnar
International Journal of Hospitality Management 54, 95-103, 2016
232016
Innovative performance impacts of corporate entrepreneurship: An empirical research in Turkey
C Bulut, Y Cengiz
Academy of Innovation and Entrepreneurship Conference, China, 414-417, 2008
222008
Stratejik Oryantasyonlar ve Firma Performansi
C Bulut
Gebze Yuksek Teknoloji Enstitusu, SBE, 2007
22*2007
Improving the performance and competitiveness of tourism establishments by means of innovation: trends and applications
I Pirnar, C Bulut, ED Eris
212013
SOSYAL YENİLİKÇİLİK: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
DS Halaç, E Hakan, Ç Bulut
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 32 (1 …, 2014
182014
Girisimsel Pazarlamanin Firma Performansina Etkisi
C BULUT, I PIRNAR, D HALAC, AD OZTURK
DEU Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi 15 (2), 209-232, 2013
15*2013
İnovasyon, Direnç ve İletişim: Kavramsal Bir Tartışma
Ç Bulut, H Arbak
EGIAD Yayınları: İzmir, 5-19, 2012
152012
Stratejik Oryantasyonlar Ve Firma Performansı İlişkisi: Literatür Gelişimi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma
C Bulut, L Alpkan, C Yilmaz
Dokuz Eylül Universitesi Isletme Fakultesi Dergisi 10 (1), 1-34, 2009
15*2009
Firmalarin Kulturel Oryantasyonlarinin Cesitli Performans Boyutlarina Etkileri: Turk Imalat ve Hizmet Isletmeleri Uzerinde Bir Saha Arastirmasi
C Yilmaz, L Alpkan, C Bulut
Journal of Yasar University 4 (16), 2469-2500, 2009
142009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20