Follow
Ayşe İlayda MUTLU
Ayşe İlayda MUTLU
Lokman Hekim Üniversitesi
Verified email at lokmanhekim.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
6 VE 16 YAŞ OKUL ÇOCUKLARI ARASINDAKİ SSI-4-TR/KEŞİDA-4 DÖRDÜNCÜ BASKISININ TÜRKÇE VERSİYONUNUN GÜVENİLİRLİĞİ VE GEÇERLİLİĞİ
Aİ MUTLU, ŞB TIRANK, B GÜNDÜZ
Izmir Democracy University Health Sciences Journal 3 (2), 135-144, 2020
132020
Kekemelik şiddetini değerlendirme aracının (stuttering severity instrument-4) 6-16 yaş okul çağı çocuklarda Türkçe uyarlaması [yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
A Mutlu
Ankara, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014
52014
Çocukluk Çağı Kekemeliğini Değerlendirme Testinin (Test Of Chıldhood Stutterıng) Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirliğinin Araştırılması’
Aİ Mutlu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021
12021
Comparison of Participation in Online Games and Communication Experiences of School-Age Children Who Do and Do not Stutter: Exploratory Study.
İ Kara, Aİ Mutlu, K Miraloğlu
Folia Phoniatrica et Logopaedica: Official Organ of the International …, 2023
2023
Kekemelik için kendini açma ifadeleri: Nitel öz bildirim çalışması
Aİ MUTLU, K İlkem
Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 11 (3), 75-82, 2023
2023
LISTENING EFFORT AND TELEHEALTH IN SPEECH, LANGUAGE AND HEARING SCIENCES: PRELIMINARY FINDINGS ON THE DEVELOPMENT OF THE LISTENING EFFORT SCREENING QUESTIONNAIRE
M YÜKSEL, Aİ MUTLU
KBB-Forum: Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 22 (1), 2023
2023
Dil ve Konuşma Terapisi ve Odyoloji Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi
ŞB TIRANK, Aİ Mutlu, M Yüksel
Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal 10 (3), 576-589, 0
RELATIONSHIPS BETWEEN STUTTERING SEVERITY, SELF-DISCLOSURE AND QUALITY OF LIFE IN ADULTS WHO STUTTER
Ş BACIK TIRANK, A MUTLU, İ KARA
KARŞILIKLI KONUŞMA BAĞLAMINDA KEKELEYEN VE KEKELEMEYEN YETİŞKİNLERİN DAKİKA BAŞINA ÜRETTİKLERİ SÖZCÜK SAYISI: ÖN ÇALIŞMA
A Mutlu, İ Kara
VAKA ÇALIŞMASI: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU VE KEKEMELİĞİ OLAN OLGUNUN DEĞERLENDİRME VE TERAPİ SONUÇLARI
A Mutlu
OTİZM SPECTRUM BOZUKLUĞU OLAN OLGUNUN DİL DEĞERLENDİRME BULGULARI VE TERAPİ SONUÇLARI
A Mutlu
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11