Takip et
Tülay Zorlu
Tülay Zorlu
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Çocuk Mekanları, Yapı–Endüstri Merkezi Yayınları
ŞÖ Gür, T Zorlu
İstanbul, 2002
125*2002
Yaratıcılık Kavramı ile İlişkili Kuramsal Yaklaşımlar.
D ONUR, T ZORLU
Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches 6 (3), 2017
832017
Tasarım Stüdyolarında Uygulanan Eğitim Metotları ve Yaratıcılık İlişkisi
D Onur, T zorlu
The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 542-555, 2017
57*2017
MÜSTAKİL KONUT SİTELERİNDE KULLANICI TERCİHLERİNE BAĞLI FİZİKİ MÜDAHALELER: TRABZ ON ÖRNEĞİ.
T Zorlu, A Sağsöz
METU Journal of the Faculty of Architecture 27 (2), 2010
362010
Kent Kimliği: Tanjant ve Karadeniz Sahil Yollarının Trabzon Kent Kimliğine Etkileri
T Zorlu, E Aydıntan, E Engin
Mimarlık, 54-50, 2010
312010
YAŞLILAR İÇİN KONUTTA İÇ MEKÂN TASARIMI VE ERGONOMİ
T Zorlu
Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 10 (2), 40-53, 0
26*
Yaşlılar İçin Konutta İç Mekân Tasarımı ve Ergonomi
T ZORLU
26*
Gero (n) teknoloji: Yaşlı ve teknoloji
V Kalınkara, HE Tezel, T Zorlu
Yaşlılık: Disiplinlerarası Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler 2, 509-540, 2016
242016
Psychological effects of physical deficiencies in the residences on elderly persons: A case study in Trabzon Old Person's Home in Turkey
NC Kahya, T Zorlu, S Ozgen, RM Sari, DE Sen, A Sagsoz
Applied ergonomics 40 (5), 840-851, 2009
242009
Kültür-Konut Etkileşiminde Mahremiyet Olgusu: Geleneksel Urfa-Akçaabat/Ortamahalle Evleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz
T Zorlu, K Keskin
Online Journal of Art and Design, 5, 2, 72 89, 2017
182017
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ GELENEKSEL KONUTLARINDA MAHREMİYET
SF BÜYÜKÇAM, T ZORLU
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 8 (2), 422-436, 0
16*
TASARIM EĞİTİMİNDE DUYUSAL FARKINDALIK VE YARATICILIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE (1).
D ONUR, T ZORLU
METU Journal of the Faculty of Architecture 35 (2), 2018
14*2018
Trabzon Kent Ölçeğinde Kullanıcı Gereksinmelerine Bağlı Olarak Mutfak Mekânı ve Tipleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi
T Zorlu
Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 1996
141996
Ekolojik Mimarlık: Doğu Karadeniz Kırsal Konutu
T Zorlu, S Faiz
Mimarlık Dergisi 367, 56-60, 2012
132012
Müstakil Konut Sitelerinde Değişim, Dönüşüm Sorunsalı ve Kimlik: Trabzon Örneği
T Zorlu
doktora Tezi, karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri enstitüsü, Trabzon, 2004
132004
Doğu Karadeniz Bölgesinde Ahşap Camiler: Trabzon Örneği
T Zorlu
Mimarlık, 46-52, 2017
112017
Yapılandırmacı Eğitim Felsefesinde Dersliklerin Mekânsal Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Rize İli Örneği
S İSMAİLOĞLU, T ZORLU
Online Journal of Art and Design 6 (1), 2018
82018
Resimden Mekana: Kandinsky
M Erbay, T Zorlu, B Akgül, D Onur, A Aras
Nobel Yayınları, 2013
82013
Trabzon Gülbahar Hatun ve Emir Mehmet Türbeleri
T Zorlu
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2011
82011
Ilkögretim Dersliklerinde Ergonomik Açidan Bir Degerlendirme: Trabzon Örnegi. 17
T Zorlu, M Erbay
Ulusal Ergonomi Kongresi, 14-16, 2011
7*2011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20