Fatma Hilal Ergen Keleş
Fatma Hilal Ergen Keleş
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Algılanan Lojistik Hizmet Düzeyi ile Marka Sadakati Arasındaki İlişki: E-ticaret Alanında Bir Araştırma
FH Ergen
32012
Issues in the Use of the Event Study Methodology: An Analysis of Marketing Strategies in Product Recall Studies
FH Ergen Keleş, B Ülengin
Marmara University Journal of Economic & Administrative Sciences 41 (1), 2019
2019
The Effect of CSR Type on Investment Behavior
E Keleş, M Coşkun, FH Ergen Keleş
Behavioral Finance, Linde Verlag: Vienna, 2019
2019
Think Twice before Typing: Does Recall Message Strategy Affect Firm Valuation? An Abstract
FH Ergen Keles, B Ulengin, E Keles
Academy of Marketing Science World Marketing Congress, Porto, 2018
2018
Investment Behavior: An Application of the Theory of Planned Behavior
FH Ergen Keleş, E Keleş, A Çetin
Muhasebe Finans ve Denetimde Güncel Konular 2017, 187-203, 2017
2017
Brand Name and Ad Execution Format: Influence of Stereotypical Associations in Utilitarian Service Context
M Coşkun, FH Ergen Keleş, ŞH Burnaz
American Marketing Association (AMA) Summer Conference, San Francisco, 2017
2017
Türkiye ve Türk Ürünlerine Yönelik Ulusal Kalıp Yargılar Üzerine Bir Araştırma
M Coşkun, FH Ergen Keleş, ŞH Burnaz
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi= Journal of Consumer and …, 2017
2017
Ucuz Etin Yahnisi!: Tüketicilerin İndirim Dönemlerinde Ürün Hatalarına Karşı Tepkileri
FH Ergen Keleş, Ö Demir, AB Elmadağ Baş, E Karaosmanoğlu
21. Pazarlama Kongresi, Kütahya, 2016
2016
Agent Based Marketing: An Inspiring Review
E Keles, FH Ergen Keleş
LCBR European Marketing Conference, Munich, 2014
2014
Üretim Yönetimine Giriş
İ Duymaz, FH Ergen Keleş
2013
The Impact of Productivity on Innovation: A Study on Turkish Firms
FH Ergen Keleş
Innovation and the Future Economy Conference, Istanbul, 2012
2012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11