Follow
Hacı Bayram IŞIK
Hacı Bayram IŞIK
İktisat Bölümü Profesör, Kırıkkale Üniversitesi
Verified email at kku.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Enflasyon ve döviz kuru ilişkisi: bir eşbütünleşme analizi
N Işık, M Acar, B Işık
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 …, 2004
1462004
Arıcılık işletmelerinde mevcut yapı ve temel sorunlar; Bingöl ili örneği
A Uzundumlu, A Aksoy, HB Işık
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 42 (1), 49-55, 2011
98*2011
Girişimcilik ve İnovasyon İlişkisi: Teorik Bir Değerlendirme
N Işık, HB Işık, EC Kılınç
Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi 1 (2), 57-90, 2015
452015
Factors affecting agricultural extension services in Northeast Anatolia Region
T Atsan, HB Isik, F Yavuz, Z Yurttas
African Journal of Agricultural Research 4 (4), 305-310, 2009
422009
İstanbul İli Küçük Çekmece İlçesinde Kırmızı ve Beyaz Et Tüketiminde Etkili Faktörlerin Analizi
AS UZUNDUMLU, HB IŞIK, MH KIRLI
Alinteri Journal of Agriculture Science 21 (2), 20-31, 2011
28*2011
Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Örneği
HB IŞIK, O BİLGİN
262016
The Effects of Agricultural Support Policies on Agricultural Production: The Case of Turkey
HB Işık, O Bilgin
RSEP International Conferences on Social Issues and Economic Studies. 2nd …, 2016
242016
Turkish consumer attitudes toward food products: the case of Erzurum.
Y Topcu, HB Isik, AS Uzundumlu
Italian Journal of Food Science 21 (1), 2009
212009
İstanbul ili Küçük çekmece ilçesinde en uygun et tipinin belirlenmesi
AS UZUNDUMLU, HB IŞIK, MH KIRLI
Alinteri Journal of Agriculture Science 21 (2), 40-48, 2011
192011
Tarım kredilerinin tarımsal üretim üzerindeki etkisi
HB Işık, EC Kılınç, O Bilgin
EY International Congress on Economics II (EYC2015), November 5-6, 2015 …, 2015
182015
Factors affecting dairy farmers' utilization of agricultural supports in Erzurum, Turkey
HB Isik, A Aksoy, F Yavuz
SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS 4 (11), 1236-1242, 2009
152009
DETERMINING THE BEST PRODUCT QUALITY SET FOR PACKED YOGURT IN TURKEY.
Y Topcu, HB Isik
Italian Journal of Food Science 20 (3), 2008
122008
Outlook on Turkish pistachio sector
A Aksoy, HB IŞIK, M KÜLEKÇİ
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 39 (1), 137-144, 2008
122008
DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ VE TÜRKİYE: ULUSAL YENİLİK SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME.
O BİLGİN, HB IŞIK
Journal of International Social Research 11 (60), 2018
112018
GIDA ÜRÜNLERİ PİYASASINDA YENİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ: İMALATÇI MARKALARA KARŞI ÖZEL MARKALAR
Y Topçu, HB Işik
Tarım Ekonomisi Dergisi 13 (1 ve 2), 7-17, 2007
112007
Yeni Ekonomide Gıda Pazarlamasının Değişen Rolü
Y Topcu, HB Işık, V Dağdemir
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 38 (2), 207-214, 2007
11*2007
Antepfıstığı işletmelerinde tarımsal kredi kullanımına etki eden faktörlerin analizi
A Aksoy, HB Işık, E İkikat Tümer
Türkiye 9, 22-24, 2010
102010
Determination of the factors affecting live weight gain using factor analysis and stepwise regression model
HB Isik, Y Topcu, O Guler
Journal of Applied Animal Research 35 (2), 161-164, 2009
102009
Performance-based voluntary group contracts for nonpoint source pollution
HB Isik, B Sohngen
American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Montreal, Canada …, 2003
92003
Openness and the effects of monetary policy on the exchange rates: an empirical analysis
N Isik, M Acar, HB Isik
Journal of Economic Integration 20 (1), 52-67, 2005
82005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20