Follow
Emre Türkmen
Title
Cited by
Cited by
Year
BİR ‘KAVRAM ALANI’ BELİRLEMESİ: DEVRİM, İHTİLAL, İSYAN
AM Coşar, E Türkmen
ZAMANIN İZLERİ: İLKELER, İDEOLOJİLER VE İSYANLAR, 11-28, 2017
52017
Türkçede Aktarma Cümleleri Üzerine Bir Değerlendirme An Evaluation of The Reported Speech Sentences in Turkish
E Türkmen
Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi 4 (9), 274-285, 2018
32018
Türkmen Türkçesinde -Xp Zarf-Fiil Ekinin Kullanım Özellikleri ve İşlevleri The use and functions of the gerund affix -Xp in Turkmen Turkish
E Türkmen
Kesit Akademi Dergisi, 607-620, 2017
32017
Türkmen Türkçesinde Zarf-fiiller
E Türkmen
Anadolu Üniversitesi, 2015
32015
TÜRKÇEDE “ÇOKÇA YAPAN” VE “OLAN”: TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE-AGAN~-AĞAN,-GAN VE DİĞER EKLİ KELİMELER
E TÜRKMEN
Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 19-45, 2022
2022
Tarama Sözlüğü’nde -GIn/-GUn Ekli Kelimelere Dair
E Türkmen
Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi 7 (16), 497-528, 2021
2021
Türkmen Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Aktarma Cümlelerinin Karşılaştırılması The Comparison of Reporting Clauses in Turkmenian Language and Turkish Language
E Türkmen
ULUSLARARASI İDİL - URAL VE TÜRKİSTAN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (IJVUTS) 2 (4 …, 2020
2020
CÜMLEDE BİR ÖGE GÖREVİ YAPAN CÜMLE ÖRNEKLERİ ÜZERİNE
E Türkmen
X. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI, 1664-1670, 2019
2019
Söylem Analizi Denemesi: 3 Numaralı Mühimme Defteri’nde Şehzade Bayezid’in Yakalanmasına İlişkin Yer Alan Hükümler
E Türkmen
I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu Bildiri Kitabı, 226-234, 2018
2018
KİTAP DEĞERLENDİRME/BOOK REVİEW Ülkü Önal, ŞAVŞAT, ARDANUÇ VE YUSUFELİ’DEN MASALLAR VE HALK HİKÂYELERİ
E Türkmen
Karadeniz İncelemeleri Dergisi 12 (23), 267-272, 2017
2017
Bir Varoluş Mücadelesi Olarak ‘Ateşten Gömlek’ Romanına Söylem Analizi ile Yaklaşım The Existential Struggle in “The Shirt of Flame”: A Discursive Analysis Approach
E Türkmen
Gazi Türkiyat, 181-195, 2017
2017
GÜNÜMÜZ TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE ŞAHIS İFADESİ TAŞIYAN ZARF-FİİLLER
E TÜRKMEN
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 5 (2), 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12