Takip et
FAiK AHMET SESLi
FAiK AHMET SESLi
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Shoreline change analysis of the Kizilirmak Lagoon Series
D Ozturk, FA Sesli
Ocean & Coastal Management 118, 290-308, 2015
1052015
Monitoring the changing position of coastlines using aerial and satellite image data: an example from the eastern coast of Trabzon, Turkey
FA Sesli, F Karsli, I Colkesen, N Akyol
Environmental Monitoring and Assessment 153, 391-403, 2009
902009
Kıyı alanlarının yönetimi
FA Sesli, AÇ Aydınoğlu, N Akyol
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası …, 2003
442003
Arsa vasıflı taşınmazların değerine etki eden faktörlerin ve bu faktörlerin önem sıralarının belirlenmesi
P Çakır, FA Sesli
Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi 5 (3), 1-16, 2013
362013
Mapping and monitoring temporal changes for coastline and coastal area by using aerial data images and digital photogrammetry: A case study from Samsun, Turkey
FA Sesli
International Journal of the Physical Sciences 5 (10), 1567-1575, 2010
352010
Sayısal fotogrametri ile kıyı alanlarındaki değişimin izlenmesi
FA SESLİ
Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, 11-17, 2006
302006
Kıyı çizgisinde meydana gelen zamansal değişimlerin bilgi teknolojileri ile belirlenmesi: Trabzon örneği
İ Çölkesen, FA Sesli
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri …, 2007
272007
Türkiye'de kıyı alanları konusunda geçmişten günümüze ulusal mevzuat
FA SESLİ, N AKYOL
Harita ve Kadastro Mühendisliği, 101-111, 1999
201999
Kıyı alanlarında CBS ile arazi kullanım vasfındaki değişikliklerin belirlenmesi
FA Sesli, N Akyol, Hİ İnan
Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 2 …, 2002
192002
Kıyı Alanlarında Kamu Yararı Ve Kullanım İlişkileri, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VI
N Akyol, FA Sesli
Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 6, 13-22, 2006
172006
Determination of temporal changes in the sinuosity and braiding characteristics of the Kizilirmak River, Turkey
D Öztürk, F Sesli
Polish Journal of Environmental Studies 24 (5), 2015
162015
Creating real estate maps by using GIS: A case study of Atakum-Samsun/Turkey.
FA Sesli
Acta Montanistica Slovaca 20 (4), 2015
122015
Managing land use/cover data harmonized to support land administration and environmental applications in Turkey
AC Aydinoglu, T Yomralioglu, HI Inan, FA Sesli
Scientific Research and Essays 5 (3), 275-284, 2010
112010
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNİN PLAN BÜTÜNLÜĞÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
FA Sesli, E Karadavut
112009
Gürültü kirliliğinde stratejik ile lokal konumsal verilerin Power testi ile analizi, Elazığ ili İzzetpaşa örneği
S TAŞKAYA, FA SESLİ
Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik Ve Tasarım Dergisi 1 (1), 1-13, 2019
102019
Implementation of a web services-based SDI to control and manage private ownership rights on coastal areas
H Akıncı, FA Sesli, S Doğan
Ocean & coastal management 67, 54-62, 2012
102012
Determination of the relations between shore border line and land ownership by using GIS: An example from Eastern Coast of Black Sea
FA Sesli
Scientific Research and Essays 5 (5), 494-499, 2010
102010
E-government concept and e-government applications in Turkey
A Sisman, FA Sesli, Z Alkis
Academic Journals, 2009
10*2009
Kıyı Çizgisi ve Kullanımındaki Değişimlerin Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Belirlenmesi
FA Sesli, F Karslı, İ Çölkesen
Türkiye Ulusal Fotogrametri Ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu, 5–7 …, 2007
102007
Estimation of the Coastline Changes Using LIDAR.
FA Sesli, M Caniberk
Acta Montanistica Slovaca 20 (3), 2015
92015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20