Takip et
FAiK AHMET SESLi
FAiK AHMET SESLi
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Shoreline change analysis of the Kizilirmak Lagoon Series
D Ozturk, FA Sesli
Ocean & Coastal Management 118, 290-308, 2015
1092015
Monitoring the changing position of coastlines using aerial and satellite image data: an example from the eastern coast of Trabzon, Turkey
FA Sesli, F Karsli, I Colkesen, N Akyol
Environmental Monitoring and Assessment 153, 391-403, 2009
912009
Kıyı alanlarının yönetimi
FA Sesli, AÇ Aydınoğlu, N Akyol
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası …, 2003
422003
Mapping and monitoring temporal changes for coastline and coastal area by using aerial data images and digital photogrammetry: A case study from Samsun, Turkey
FA Sesli
International Journal of the Physical Sciences 5 (10), 1567-1575, 2010
362010
Arsa vasıflı taşınmazların değerine etki eden faktörlerin ve bu faktörlerin önem sıralarının belirlenmesi
P Çakır, FA Sesli
Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi 5 (3), 1-16, 2013
342013
Kıyı çizgisinde meydana gelen zamansal değişimlerin bilgi teknolojileri ile belirlenmesi: Trabzon örneği
İ Çölkesen, FA Sesli
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri …, 2007
282007
Sayısal fotogrametri ile kıyı alanlarındaki değişimin izlenmesi
FA Sesli
Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, 11-17, 2006
282006
Türkiye'de kıyı alanları konusunda geçmişten günümüze ulusal mevzuat
FA SESLİ, N AKYOL
Harita ve Kadastro Mühendisliği, 101-111, 1999
201999
Kıyı alanlarında CBS ile arazi kullanım vasfındaki değişikliklerin belirlenmesi
FA Sesli, N Akyol, Hİ İnan
Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 2 …, 2002
182002
Determination of temporal changes in the sinuosity and braiding characteristics of the Kizilirmak River, Turkey
D Öztürk, F Sesli
Polish Journal of Environmental Studies 24 (5), 2015
162015
Kıyı Alanlarında Kamu Yararı Ve Kullanım İlişkileri, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VI
N Akyol, FA Sesli
Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 6, 13-22, 2006
152006
Creating real estate maps by using GIS: A case study of Atakum-Samsun/Turkey.
FA Sesli
Acta Montanistica Slovaca 20 (4), 2015
122015
Managing land use/cover data harmonized to support land administration and environmental applications in Turkey
AC Aydinoglu, T Yomralioglu, HI Inan, FA Sesli
Scientific Research and Essays 5 (3), 275-284, 2010
112010
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNİN PLAN BÜTÜNLÜĞÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
FA Sesli, E Karadavut
112009
Gürültü kirliliğinde stratejik ile lokal konumsal verilerin Power testi ile analizi, Elazığ ili İzzetpaşa örneği
S Taşkaya, FA Sesli
Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik Ve Tasarım Dergisi 1 (1), 1-13, 2019
102019
Implementation of a web services-based SDI to control and manage private ownership rights on coastal areas
H Akıncı, FA Sesli, S Doğan
Ocean & coastal management 67, 54-62, 2012
102012
Determination of the relations between shore border line and land ownership by using GIS: An example from Eastern Coast of Black Sea
FA Sesli
Scientific Research and Essays 5 (5), 494-499, 2010
102010
E-government concept and e-government applications in Turkey
A Sisman, FA Sesli, Z Alkis
African Journal of Business Management 3 (11), 644-653, 2009
10*2009
Coğrafi bilgi sistemleri ile taşkın tehlike haritalarının belirlenmesi
G Uslu, FA Sesli, B Uzun
Kent Akademisi 11 (4), 545-558, 2018
92018
Estimation of the Coastline Changes Using LIDAR.
FA Sesli, M Caniberk
Acta Montanistica Slovaca 20 (3), 2015
92015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20