Follow
Ayşe Elif Ates
Ayşe Elif Ates
istanbul üniversitesi cerrahpaşa çevre mühendisliği
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Combinations of two-phase anaerobic biological treatment process with for treatment of industrial dye manufacturing wastewater
AE Ates, B Yuzer, MI Aydin, YA Oktem, H Selcuk
Desalination and Water Treatment 172, 125-132, 2019
12019
Mikroalglerden Biyohidrojen Üretimi; Hidrojen Metabolizması, Biyoreaktörlerin Tasarımı ve Biyohidrojen Üretimindeki Zorluklar
AE ATEŞ
Recent Advances in Science and Technology 1, 46-58, 2020
2020
Mikroalglerden Biyodizel Eldesinde Kullanılan Prosesler; Fotobiyoreaktörler, Ekstraksiyon Yöntemleri ve Transesterifikasyon
AE ATEŞ
Recent Advances in Science and Technology 1, 28-39, 2020
2020
İç Ortam Havası Dezenfeksiyonunda Ultraviyole, Ozon ve Hidrojen Peroksit Kullanımı
AE ATEŞ
Research in Natural and Engineering Sciences, 27, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4