Follow
Aysel Öztürkçü Akçay
Aysel Öztürkçü Akçay
Verified email at yyu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Denetim kalitesi ve göstergeleri
A Akçay, A Bilen
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 227-256, 2018
452018
Firma büyüklüğü ve borçlanmanın kâr yönetimi üzerindeki etkisi
M Aygün, A Akçay
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 57-68, 2015
102015
YÖNETİM KURULU VE KAR YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR İNCELEME.
M AYGÜN, HC SAYIN, AÖ AKÇAY
World of Accounting Science 16 (4), 2014
82014
Sahiplik yapısı ve firma performansı: Borsa İstanbul üzerine bir inceleme
A AKÇAY, M AYGÜN
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 51 (588), 45-57, 2014
72014
Kariyer planlaması ve kişilik arasındaki ilişki: Bitlis Eren Üniversitesi lisans öğrencileri örneği
G Ayaz, AÖ Akça
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal) 9 (113), 7430-7442, 2023
42023
Sahiplik Yapısının Kâr Düzleştirme Uygulamaları Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Uygulaması
AÖ Akçay, HC Sayın, GS Örgün
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 7 (1), 238-256, 2022
32022
Denetim Kalitesinin Kar Yönetimi Üzerine Etkisi: Bist-100 Firmaları Üzerine Bir Uygulama
AÖ Akçay, A Bilen
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 25-44, 2019
22019
Kâr yönetiminin kavramsal çerçevesi
A Akçay, A Bilen
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 …, 2018
22018
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAĞIMSIZ DENETİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: TRA2 BÖLGESİ UYGULAMASI
AÖ Akçay, D Alkan
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 287-313, 2022
12022
Yatırım Harcamaları ve Finansal Esneklik İlişkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme
AÖ Akçay, HC Sayın
İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (1), 846-864, 2022
12022
Muhasebe Mesleğini Seçmeme Niyetini Etkileyen Faktörlerin Mantıksal Eylem Teorisi Perspektifinde İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
HC Sayın, AÖ Akçay, GS Örgün
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2), 989-1009, 2022
12022
İHTİYATLILIK VE YATIRIM ETKİNLİĞİ: BORSA İSTANBUL FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
AÖ Akçay
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 79-92, 2022
12022
KOBİ’LERDE KURUMSAL YÖNETİM FARKINDALIĞI: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
U Tatlı, AÖ Akçay
Sosyal Bilimler Akademi Dergisi 5 (1), 98-119, 2022
12022
Yönetim Kurulu Yapısı Çeşitliliği ve Entelektüel Sermaye Performansı: Borsa İstanbul Firmaları Üzerine Dinamik Panel Veri Analizi
AÖ Akçay
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 355-380, 2021
12021
DENETİM RAPORU GECİKMESİ VE DENETİM FİRMASI ROTASYONU: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR İNCELEME
AÖ Akçay
Journal of Management and Economics Research 20 (3), 18-34, 0
1
VERGİ AHLAKINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
AÖ Akçay, R Pınar
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (23), 240-262, 0
1
İktisadi ve İdari Bilimler: Araştırma, Metodoloji ve Değerlendirme
A KILIÇARSLAN, B ERKÖK, B YILDIZ, T YILMAZ, EA ÖZTÜRK, ...
Livre de Lyon, 2022
2022
Firma Yönetim Kurulu Cinsiyet Çeşitliliğinin Temsil Maliyetleri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Örneği
AÖ AKÇAY, GS ÖRGÜN, HC SAYIN
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 37, 2022
2022
Ertelenmiş gelirlerdeki değişimlerin gelecekteki finansal performansa etkileri: Borsa İstanbul'dan kanıtlar
HC Sayın, AÖ Akçay, GS Örgün
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 …, 2022
2022
Genel Müdürün Öğrenim Düzeyi ve Firma Performansı Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme
GS Örgün, HC Sayin, AÖ Akçay, M Aygün
Third Sector Social Economic Review 57 (3), 1765-1780, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20