Follow
Ali İmran Özmarasalı
Ali İmran Özmarasalı
Bursa Şehir Hastanesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Retrospective analysis of decompressive craniectomy performed in pediatric patients with subdural hematoma.
MÖ Taşkapılıoğlu, Aİ Özmarasalı, G Ocakoğlu
Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery/Ulusal Travma ve Acil Cerrahi …, 2019
72019
The association between hematologic parameters and intracranial injuries in pediatric patients with traumatic brain injury
MOT Pinar Eser, Seniha Corabay, Ali Imran Ozmarasali, Gokhan Ocakoglu
Brain Injury 36 (6), 740-749, 2022
42022
Dental implant misplacement into the anterior cranial fossae: a unique case and review of literature
AI Ozmarasali, AD Kaplan, P Eser, S Yilmazlar
Neurochirurgie 70 (2), 101533, 2024
2024
Epidemiological comparison between two decades of pediatric head injury hospitalization in Turkey in 2000-2010 and 2011-2020
MO Taskapilioglu, AI Ozmarasali, M Balci, G Ocakoglu
Turkish neurosurgery 33 (3), 2023
2023
Üridin tedavisinin sıçan siyatik sinir hasarındaki rejeneratif etkinliğinde epigenetik mekanizmaların aracılığının araştırılması
Aİ Özmarasalı
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2023
2023
Lumbosakral Lipomların Cerrahi Tedavisi-Klinik Deneyimimiz
D Baykal, Aİ Özmarasalı, MÖ Taşkapılıoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 48 (1), 49-52, 2022
2022
The Importance of Surgical Resection in the Treatment of Intracranial Atypical Meningiomas
ALİ Özmarasalı, P Ocak, H Kocaeli, S Yılmazlar
2021
Travmatik Torakolomber Bileşke Kırıklarının Tedavisinde Kısa Ve Uzun Segment Posterior Stabilizasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması
ALİ Özmarasalı, R Balçın, P Ocak, Ş Doğan
Kabergolin Kullanımı Sonrası Rinore Gelişimi
ALİ Özmarasalı, P Ocak, O Eker, S Yılmazlar
Ventriküloperitoneal Şant-Jejunum Fistülizasyonu: Nadir Batın İçi Komplikasyon Olgu Sunumu
ALİ Özmarasalı, P Ocak, Ö Işık, A Bekar
Yenidoğanlarda İntraventriküler Kanama Sonrası Görülen Hidrosefalinin Sonuçları
R Kasab, ALİ Özmarasalı, Y Tunçbilekli, P Ocak, M Taşkapılıoğlu
Far Lateral Disk Herniasyonları
ALİ Özmarasalı, F Yagubov, P Ocak, Ş Doğan, A Bekar, S Yılmazlar, ...
Medial Sfenoid Kanat Ve Anterior Klinoidal Menengiomların Retrospektif Analizi
ALİ Özmarasalı, P Ocak, S Yılmazlar
Akrania
ALİ Özmarasalı, M Taşkapılıoğlu
İntramedüller Schwannoma Olgu Sunumu
ALİ Özmarasalı, P Ocak, Ş Doğan
Terminal Ventrikül (V. Ventrikül)
ALİ Özmarasalı, F Yagubov, P Ocak, Ş Doğan
Fakomatoz Hastalarının Retrospektif Analizi
ALİ Özmarasalı, F Aydoğdu, M Taşkapılıoğlu
Servikal Spondilopatik Miyelopatili Hastalarda Çoklu Seviye Posterior Servikal Dekompresyon ve Lateral Mass Vida Fiksasyon
ALİ Özmarasalı, P Ocak, Ş Doğan
Erişkin İntrakranial Ependimomalarda Cerrahi Sonuçlarımız
ALİ Özmarasalı, R Kasab, P Ocak, H Kocaeli, S Yılmazlar, A Bekar
Pediatrik Olgularda Yapılan Dekompresyonun Surveye Etkisi
ALİ Özmarasalı, M Taşkapılıoğlu
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20