Ferlal Örs
Ferlal Örs
Faculty of Communication
Verified email at ege.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Environmental education and the role of media in environmental education in Turkey
F Ors
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 1339-1342, 2012
352012
Meslek yüksekokullarının toplumsal işlevi bir meslek yüksekokulunun kurumsal imaj araştırması
F Örs
Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştirmalari Dergisi 1 (10), 2011
272011
Küresel medya ortamında yaşanan etik sorunlar ve uluslararası düzenlemeler
F Örs
Journal of Yasar University 20 (5), 3443-3452, 2010
82010
Küreselleşen Dünyada Yeni Yönetim Paradigmaları: Değişim ve İletişim
F Örs, S Tetik
ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (3), 439-456, 2010
72010
Yoksullukla Mücadele ve Toplumsal İletişim
F Örs
Mülkiye Dergisi 31 (255), 193-202, 2007
22007
Demokrasi, Yerelleşme, İletişim ve Bir Yerel Eylem Projesi
F Örs
Mülkiye Dergisi 27 (238), 255-271, 2003
12003
THE NEW DIMENSIONS OF THE URBAN ORGANIZATION FROM THE LOCAL TO THE UNIVERSAL: A COMMUNICATION-BASED APPROACH
F Örs
The International Journal of Social Sciences and Humanity Studies 10 (2 …, 2018
2018
New Dimensions of Communication in a Globalizing World
F Ors
Procedia economics and finance 23, 910-914, 2015
2015
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA YENİ YÖNETİM PARADİGMALARI: DEĞİSİM ve İLETİŞİM.
F ÖRS, S TETİK
Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences 19 (3), 2010
2010
KÜRESEL MEDYA ORTAMINDA YAŞANAN ETİK SORUNLAR VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER.
F Örs
Journal of Yasar University 5 (20), 2010
2010
Yerel Yönetimlerde İletişim ve Halkla İlişkiler
F Örs
Mülkiye Dergisi 26 (236), 201-215, 2002
2002
Çevre Farkındalığının Oluşturulmasında Toplumsal İletişimin Rolü
F Örs
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12