Takip et
Arzu Huseyn
Arzu Huseyn
ATMU
atmu.edu.az üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
EVALUATION THE IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF CULTURE AND CREATIVE INDUSTRIES ON THE TOURISM SECTOR
G Azizova, A Huseyn
70th International Scientific Conference on Economic and Social Development …, 2021
32021
ASSESSMENT OF TOURISM-LED GROWTH RISKS IN RESOURCE-RICH COUNTRIES: EVIDENCE FROM AZERBAIJAN
A Huseyn
ECONOMICS-INNOVATIVE AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL 11 (2), 2023
22023
Coronavirus Impact on Azerbaijan’s Tourism Sector and Opportunities for Developing Alternative Tourism in the Post-Pandemic Period
A Hüseyn, U Sadigova
Tomsk State University Journal of Economics, 287-297, 2021
2*2021
Влияние лечебного туризма на экономику Азербайджана
А Гусейн
Сервис в России и за рубежом 11 (6 (76)), 2017
22017
THE SIGNIFICANCE OF RURAL TOURISM IN FOSTERING THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS: A CASE STUDY OF AZERBAIJAN
A Huseyn
7 th INTERNATIONAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS - TAVŞANLI / KÜTAHYA 1 …, 2023
2023
POSTPANDEMİYA DÖVRÜNDƏ TURİZMİN DAVAMLI İNKİŞAF MƏSƏLƏLƏRİ
A Huseyn
YENİ DÖVRDƏ TƏHSİL VƏ TƏDQİQAT FƏALİYYƏTİ: REALLIQLAR VƏ ÇAĞIRIŞLAR …, 2022
2022
Azerbaycan'da Kültür Turizminin Gelişmesi İçin Fırsatlar ve Onun Türk Halklarını Birbirine Yakınlaştırmada Rolü
A Huseyn
5 th International CEO Communication, Economics, Organization & Social …, 2022
2022
AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ ARASINDA VİZA LƏĞVİNİN TURİZMİN İNKİŞAFINA TƏSİRİ
A Huseyn
“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnal 4 ((67)), 143 - 150, 2022
2022
Development opportunities and recovery strategy of the tourism sector after the COVID-19 Pandemic
A Huseyn
Tourism and Hospitality Studies 11 (2), 9-21, 2022
2022
Turizm Destinasiyalarının İdarəedilməsi
B Himmetoğlu, A Huseyn, S Yadullayeva
https://tourism.gov.az/uploads/documents/Destinasiyalarin%20idareedilmesi …, 2021
2021
AZƏRBAYCANDA MƏDƏNİYYƏT VƏ YARADICI SƏNAYELƏRİNİN İNKİŞAFININ MƏDƏNİ TURİZMƏ TƏSİRLƏRİ
A Huseyn
AUDİT 32 (2), 60-70, 2021
2021
AZƏRBAYCANDA TURİZM POTENSİALININ REALLAŞMASINDA MÜLKİ AVİASİYANIN ROLUNUN ARTIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ
A Huseyn
“Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri və …, 2021
2021
ВЛИЯНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ СТРАНЫ НА ЭКОНОМИКУ И ЗАНЯТОСТЬ
A Huseyn
«EurasiaScience» XXXIX Международная научно-практическая конференция 1 (39 …, 2021
2021
Azərbaycanda qarşılıqlı turizm xidmətləri dövriyyəsinin təhlili
A Hüseyn
“Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları” jurnalı 10 (1), 9-18, 2021
2021
Kənd turizminin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına təsirlərinin dəyərləndirilməsi
A Hüseyn
Agricultural Economics 36 (2), 93-101, 2021
2021
COVID-19 PANDEMİYASININ TURİZM SEKTORUNA TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
A Hüseyn
İPƏK YOLU 2 (2), 50-58, 2021
2021
BASIC PROBLEMS AND INNOVATIVE PRIORITIES BY DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT SYSTEM
E Samedova, I Shtuler, P Ovchar, A Huseyn
Economic and Social Development: Book of Proceedings 4, 547-556, 2020
2020
Turizmin inkişafında hava nəqliyyatının rolunun artırılması imkanları
A Hüseyn
Kooperasiya 4 (59), 154-159, 2020
2020
AZERBAYCAN'IN KIŞ TURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
A Huseyn, U Valehzade, G Ildırımlı
FARKLI PERSPEKTİFLERDEN KIŞ TURİZM 2 (318 p.), p. 261-276, 2019
2019
Azərbaycanın turizm ilə bağlı beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyinin yaxşılaşdırılması imkanları
A Huseyn
Turizm və qonaqpərvərlik beynəlxalq jurnalı, p.20-35, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20