Takip et
Aykut Ekinci
Aykut Ekinci
Professor., Samsun University, George Mason University
samsun.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Genel teori, küresel krizler ve yeniden maliye politikası
E Bocutoğlu, A Ekinci
Maliye Dergisi 156 (1), 66-82, 2009
1502009
The effect of credit and market risk on bank performance: Evidence from Turkey
A Ekinci
International Journal of Economics and Financial Issues 6 (2), 427-434, 2016
1242016
A comparison of various artificial intelligence methods in the prediction of bank failures
HI Erdal, A Ekinci
Computational Economics 42 (2), 199-215, 2013
552013
Financial stress index for Turkey
A Ekinci
Doğuş Üniversitesi Dergisi 14 (2), 213-229, 2013
522013
Forecasting bank failure: Base learners, ensembles and hybrid ensembles
A Ekinci, Hİ Erdal
Computational Economics 49 (4), 677-686, 2017
492017
Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
H Akyazı, A Ekinci
Bankacılar Dergisi 68, 3-19, 2009
432009
The impact of output volatility on CO2 emissions in Turkey: testing EKC hypothesis with Fourier stationarity test
MC Genç, A Ekinci, B Sakarya
Environmental Science and Pollution Research 29 (2), 3008-3021, 2022
402022
Optimizing the monthly crude oil price forecasting accuracy via bagging ensemble models
A H. A., E A., E H. I., E H.
Journal of Economics and International Finance 7 (5), 127-136, 2015
382015
TÜRKİYE'DE 2000 SONRASI UYGULANAN PARA POLİTİKASI STRATEJİLERİNİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
H AKYAZI, A Ekinci
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (1), 345-362, 2010
302010
What is the Optimum Size of Government: A Suggestion
A Ekinci
International Journal of Economics and Finance Studies 3 (1), 45-54, 2011
232011
Modelling and forecasting of growth rate of new COVID-19 cases in top nine affected countries: Considering conditional variance and asymmetric effect
A Ekinci
Chaos, Solitons & Fractals 151, 111227, 2021
212021
Küresel krize farklı bir teorik çerçeve: Avusturyacı konjonktür teorisi
E Bocutoğlu, A Ekinci
Bankacılar Dergisi 73, 20-34, 2010
212010
Austrian Business Cycle Theory and Global Crisis
E Bocutoglu, A Ekinci
Mises Daily, 2010
202010
Enflasyon hedeflemesi rejiminin performansı: gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye karşılaştırması
H AKYAZI, A EKİNCİ
Marmara Universitesi IIBF DERGISI 24 (1), 21-40, 2008
20*2008
The effect of COVID-19 pandemic on residential real estate prices: Turkish case
S Kaynak, A Ekinci, HF Kaya
Quantitative Finance and Economics 5 (4), 623-639, 2021
182021
Türkiye’de Para Arzının Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisinin Ekonometrik Analizi: 1990-2002 Dönemi Uygulaması
A Ekinci, E Gül
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8, 55-68, 2003
172003
Exchange-traded funds and FX volatility: Evidence from Turkey
B Sakarya, A Ekinci
Central Bank Review 20 (4), 205-211, 2020
152020
Austrian Business Cycle Theory and Global Financial Crisis: Some Lessons for Macroeconomic Risk and Financial Stability
E Bocutoğlu, A Ekinci
ICE-TEA 2010: The Global Economy After the Crisis: Challenges and Opportunities, 2010
142010
Avusturya iktisadi dalgalanmalar teorisini anlamak
E Bocutoğlu, A Ekinci
Ekonomik Yaklaşım Dergisi 20 (71), 37-56, 2009
132009
İktisadi Dalgalanmaların Kavramsal ve Teorik Analizi
A Ekinci
KTÜ SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006
132006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20