Follow
Mehmet Şükrü Yıldız
Mehmet Şükrü Yıldız
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of moisture content on some physical and mechanical properties of faba bean (Vicia faba L.) grains
E Altuntaş, M Yıldız
Journal of Food engineering 78 (1), 174-183, 2007
4372007
Tarımsal savaşımda kullanılan pestisitlerin yol açtığı çevre sorunları
M Yıldız, O Gürkan, C Turgut, Ü Kaya, G Ünal
TMMOB Ziraat Mühendisleri 6, 3-7, 2005
1092005
Vegetative compatibility groups in Verticillium dahliae isolates from olive in western Turkey
S Dervis, L Erten, S Soylu, FM Tok, S Kurt, M Yıldız, EM Soylu
European Journal of Plant Pathology 119, 437-447, 2007
432007
Türkiye tarımında kimyasal savaşımın durumu ve entegre savaşım olanakları
N Delen, P Kınay, F Yıldız, M Yıldız, HH Altınok, Z Uçkun
Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 609-625, 2010
392010
Benzimidazole and dithiocarbamate resistance of Botrytis cinerea on greenhouse crops in Turkey.
N Delen, M Yıldız, H Maraite
391984
Screening for resistance of Turkish olive cultivars and clonal rootstocks to Verticillium wilt
L Erten, M Yıldız
Phytoparasitica 39 (1), 83-92, 2011
372011
Sensitivity levels to metalaxyl in six Plasmopara helianthi Novot. isolates.
N Delen, E Onoğur, M Yıldız
211985
Vegetative compatibility groups ofVerticillium dahliae from cotton in the southeastern anatolia region of Turkey
S Dervis, S Kurt, S Soylu, L Erten, E Mine Soylu, M Yıldız, FM Tok
Phytoparasitica 36, 74-83, 2008
202008
Sensitvity in Botrytis cinerea isolates to some fungicides with spesific mode of action
N Delen, C Koplay, M Yıldız, N Güngör, P Kınay, F Yıldız, A Coşkuntuna
XIII. Botrytis Symposium, 25-31, 2004
142004
The acute effects of repeated static apnea on aerobic power
M Yıldız
Physical Education of Students 22 (4), 217-220, 2018
122018
The preliminary studies on the turfgrass diseases in Turkey.
F Yıldız, M Yıldız, N Delen
121990
Bazı büyüme düzenleyicilerin Satsuma mandarininin ağaçta depolama sürecinde meyve dökümü ve kalitesine etkileri
F Şen, P Kınay, İ Karaçalı, M Yıldız
Journal of Ege University Faculty of Agriculture (Turkey) 46 (2), 2009
102009
Ege Bölgesinde Kavun Solgunluk Etmeninin Patojenisitesi, Irkları ve Yerel Çeşitlerinin Dayanıklılıklarının Saptanması Üzerine A-raştırmalar EÜ Ziraat Fak
M Yıldız
Bitki Koruma Böl. Doçentlik Tezi, 1977
101977
Tarımsal savaşımda kullanılan pestisitlerin yol açtığı çevre sorunları, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisliği VI
M Yıldız, M Gürkan, C Turgut, Ü Kaya, G Ünal
Teknik Kongresi 2, 649-666, 2005
82005
Storage ability of satsuma mandarin as affected by preharvest treatments.
F Sen, I Karacalı, M Yıldız, P Kınay, F Yıldız, N Iqbal
82001
Investigations on the incidence of tobacco charcoal rot disease (Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid.) in the Aegean Region, its pathogenicity and susceptibility …
G Arca, M Yıldız
81990
A study of pathogenicity and pathogenic races of Fusarium wilt of watermelon and the effect of macroelements nutrition of host on disease development in relation to the …
SH Qureshi, M Yıldız
J. Turk. Phytopathol 11, 15-32, 1982
81982
Türkiye’de sera domateslerinde kök hastalıkları etmenlerinin saptanmasına yönelik çalışmalar
M Yıldız, F Yıldız, N Delen
VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 183-186, 1991
71991
7179 Sayılı Kanun ile Sürekli Hale Getirilen Bedelli Askerlik Düzenlemesinin İş Hukukuna Yansımaları
MŞ Yıldız
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 (1), 195-226, 2021
62021
Tarla koşullarında kavun ve karpuz Fusarium solgunluklarının siderofor üreten flouresnt pseudomonaslarla önlenmesi üzerine araştırmalar
T Bora, H Özaktan, M Yıldız
VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 26-29, 1995
61995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20