Assoc. Prof. Dr. Esin ESEN
Assoc. Prof. Dr. Esin ESEN
Unknown affiliation
Verified email at boun.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Murasaki Shikibu ve Heian Dönemi
E ESEN
Murasaki Shikibu'nun Günlüğü, xi-xlv, 2009
42009
Japon Edebiyatından Türkçeye Çeviriye ‘Okuyucu-Dinleyici Sorumluluğu’ Yaklaşımı –Sasame Yuki Örnekleminde”
E ESEN
Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 461-483, 2014
32014
Man’yōshū’da kadın şairler, şiirleri-bilişsel poetika açısından ‘okuyucu-dinleyici sorumluluğu’
ANTD TEKMEN, EY ESEN
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları …, 2013
32013
ESKİ JAPON EDEBİYATINDA HALK ŞARKILARI JŌDAI KAYŌ
E Esen
Esin ESEN, 2021
2021
A Discovery: A Direct Literary Translation from Japanese into Turkish Dating 1938
G Özrenk Aydın, E Esen
Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts II, 123-140, 2019
2019
History of Turkish Translation in Japan and its Problems
R Miyashita, E Esen
Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts II, 13-24., 2019
2019
Is It a Stone in Babel Tower Bridging Both Ends of Asia?
E Esen, R Miyashita
Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts I, 13-28, 2019
2019
A Method with a Manual for Translation of the Reader Responsibility Feature of Japanese
E Esen
Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts I, 143-178., 2019
2019
『細雪』のトルコ語訳における聞き手責任の意味 的・認知的要素の翻訳について
E Esen
『イスラム世界』 89, 1 - 28, 2018
2018
Man'yōshū Şiirlerinin İncelenmesinde Oluşumsal Yapısalcı Yöntemin İmkanları
E ESEN
HUMANITAS-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 (12), 10-33, 2018
2018
Zor Zamanlarda Japonya’da Bir Kadın Romanı : Sasameyuki (Nazlı Kar)
E Esen
20. Yüzyılda Savaş ve Kadın, 190 ‐232, 2016
2016
『細雪』 のトルコ語翻訳聞き手責任及び認知詩学の視点から (特集 翻訳と文学)
E Esen
世界文学, 71-80, 2015
2015
『細雪』のトルコ語翻訳聞き手責任及び認知詩学の視点から
E Esen
世界文学誌 122 (翻訳と文学特集), 71-80, 2015
2015
BİLİŞSEL POETİKA KAVRAMININ TÜRKÇEYE AKTARILMASI
E Esen
esinesen.com, 2015
2015
Man’yōshū’da İki Ukareme Şiiri -‘Okuyucu-Dinleyici Sorumluluğu’ Açısından in Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı II
E ESEN
Boğaziçi Üniversitesi, 2015
2015
Nazlı Kar-Sasameyuki’yi Türkçe Algılamak
E Esen
Can Yayınları, 2015
2015
Manyōshū’da Kadın Şairler ve Şiirleri –Bilişsel Poetika Açısından ‘Okuyucu-dinleyici Sorumluluğu’, Doktora Tezi, Ankara.
E Esen
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
2013
SAYILARLA MAN’YŌSHŪ’DA İSİMLERİ BİLİNEN KADIN ŞAİRLER VE TÜR-KATEGORİ AÇISINDAN ŞİİRLERİ
E ESEN
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 172, 377-395, 2013
2013
Murasaki Shikibu’nun, Günlüğünde Gerçeği Kaydetme Çabası ve Yöntemi / Murasaki Shikibu's Endeavour and Method of "Recording the Verity" in Her Diary
E ESEN
Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı -I-, 260-281, 2012
2012
Kapadokya'da Çatra Patralar
E Shindō, E Esen
Can Çocuk Yayınları, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20