Follow
Mehmet Ünsal BARAK
Mehmet Ünsal BARAK
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Verified email at yobu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A New Lichenicolous Fungus Record from The Çamlik National Park (Yozgat, Turkey), Tremella candelariellae (Basidiomycota, Tremellales)
Z Kocakaya, M Kocakaya, MÜ Barak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 23 (2), 388-390, 2020
42020
A new lichenicolous fungus record from the Turkey, Tremella macrobasidiata (Basidiomycota, Tremellales)
M Kocakaya, Z Kocakaya, D Kaya, MÜ Barak
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (1), 95-97, 2018
42018
A new lichen record for the Asia: Parmelia barrenoae Divakar, MC Molina & A. Crespo, supported by molecular data from Turkey
M Kocakaya, Z Kocakaya, D KAYA, MÜ BARAK
Biological Diversity and Conservation 11 (3), 197-201, 2018
32018
Identification of some lichenized fungi species of Erciyes Mountain Kayseri/Turkey by using ITS rDNA marker
MÜ Barak, MG Halıcı, M Güllü
Biological Diversity and Conservation 9 (2), 84-95, 2016
32016
New records of lichenicolous and lichenized fungi from Üzümdere Nature Park, Türkiye
M Kocakaya, MÜ Barak, Z Kocakaya
Mycotaxon 137 (4), 943-951, 2023
12023
Ramalina digitellata, A New Lichen Record for Türkiye
MÜ Barak, M Kocakaya, Z Kocakaya
Türler ve Habitatlar 3 (1), 17-22, 2022
12022
ITS (rDNA) marker kullanılarak Erciyes Dağı'nın (Kayseri, Türkiye) bazı likenleşmiş mantar türlerinin tanımlanması
MÜ BARAK, MG HALICI, M GÜLLÜ
Biological Diversity and Conservation 9 (2), 84-95, 2016
2016
Cytotoxic Effects of Methanolic Extracts from Different Cladonia Species on Human Colon Cancer Cell Line
Z Kocakaya, G Şeker Karatoprak, M Kocakaya, M Barak
Asya için yeni bir liken kaydı: Türkiye'den moleküler veri ile desteklenen Parmelia barrenoae Divakar, MC Molina & A. Crespo
M KOCAKAYA, Z KOCAKAYA, K Duygu, MÜ BARAK
Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma 11 (3), 197-201, 0
Ecological Characteristics of Cladonia foliacea Group Lichenes Distribution in Turkey
M Kocakaya, M Halıcı, M Barak, Z Kocakaya
Türkiye’den Nadir Kaydedilen Bir Likenikol Fungus Türü Arthonia subfuscicola (Linds.) Triebel
Z Kocakaya, M Kocakaya, M Barak
Yozgat Bölgesinde Yetişen Bazı Zehirli Mantarlar
Z Kocakaya, M Kocakaya, M Barak
Lichenicolous Fungi Species From Çamlık National Park (Yozgat)
M Kocakaya, Z Kocakaya, M Barak
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13