Follow
Güssün Güneş (orcid.org/0000-0002-1340-7366)
Güssün Güneş (orcid.org/0000-0002-1340-7366)
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Interventions Promoting Breast Cancer Screening Among Turkish Women With Global Implications: A Systematic Review
F Secginli,Selda Nahcivan,Nursen
Worldviews on Evidence-Based Nursing, 14 (4), 316-323, 2017
172017
2023'e doğru Türkiye'de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum, sorunlar, standartlar ve çözüm önerileri
T Akbaytürk Çanak, S Çelik, İ Çetinkaya, S Çukadar, G Güneş, İ Holt, ...
162015
" Tek Problemim İmaj mı?" Türkiye Gerçeğinde İmaj Meselesi
G Güneş
Türk Kütüphaneciliği 21 (2), 230-236, 2007
142007
Kütüphanelerde İç Hava Kalitesinin İncelenmesi: Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
G GÜNEŞ, E BOZKURT, S SÖNMEZ, N ERDİNÇ
Bilgi Dünyası 16 (2), 2015
132015
Bilgi ve belge merkezleri çalışanlarının iş ortamından kaynaklanan sağlık şikayetleri ve risk faktörleri
G Güneş
Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti., 2009
122009
Web’den tıp fakülteleri etik kurullarının incelenmesi
A Yıldızeli, H Çolaklar, G Güneş
TÜBİTAK-ULAKBİM, Ankara, 119-128, 2009
62009
Türkiye’de biyomedikal yayınlarda asitsiz kağıt kullanımı ve karşılaştırılması, 2006
G Güneş, B Gürboy
5
Tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneciliğinde ulusal ve uluslararası dernek oluşumları
G Güneş
Bilgi Dünyası 8 (1), 155-166, 2007
42007
Ulusal tıp ve sağlık bilimlerinde dergi adı kısaltmaları: bir pilot çalışma
H Çolaklar, G Güneş, A Küyük
TÜBİTAK, 2007
42007
Turkish Medical Information System and Medical Librarianship
H Çolaklar, G Güneş, A Yıldızeli
Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, 27-39, 2010
3*2010
Kütüphanecilikte Önemli Uzmanlık Alanı: Tıp Kütüphaneciliği ve Günümüz Türkiyesi'ndeki Durumu
G Güneş
22018
Tıp okuryazarlığı ile ilgili yaklaşımlar
G Güneş, H Çolaklar, B Biçen Aras, A Turan
22013
Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon …
G Güneş, İ Holt
22006
Türkiye'de edebiyat müzeleri, yazar evleri ve edebiyat-müze kütüphanelerinin okuma kültürüne katkısı
G Güneş
Hiper Yayın, 2021
12021
Tıp okuryazarlığı ile ilgili yaklaşımlar
G Güneş, H Çolaklar, B Biçen Aras, A Turan
ÜNAK 2013 Konferansı Bilgi Sistemleri Platformlar Mimariler ve Teknolojiler …, 2016
12016
Ulusal ve uluslararası örnekler
G Güneş
YÖK Ulusal Akademik Arşiv Projesi Eğitim Sermineri, 3 Mart, 2014
12014
Kahramanmaraş Depremi'nin Kültürel Kurumlar Üzerine Etkisi/The Impact of Kahramanmaraş Earthquake on Cultural Institutions
G Güneş
Kahramanmaraş Depremi Sonrası "Neler Yapılabilir" Sempozyumu, 2023
2023
Elektronik Sağlık Kayıtları ve Veri Görselleştirme
G Güneş, M Esringü
Elektronik Sağlık Kayıtları, 77-99, 2023
2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi- Bilgi ve Belge Merkezi Çalışanlarının Afet Yönetim Sürecine Özgü Algıları/6 February 2023 Kahramanmaraş Earthquake: Perceptions of …
S Zengin, G Güneş
Afet Yönetimi ve Kültürel Bellek Kurumları, 52-70, 2023
2023
Kütüphaneler ve müzelerde salgın hastalıklar ve erişim
G GÜNEŞ
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20