İbrahim Kutalmış Kutsal
İbrahim Kutalmış Kutsal
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
ozal.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effects of vermicompost on yield and some growth parameters of lettuce
A Durak, Ö Altuntaş, İK Kutsal, R Işık, FE Karaat
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 5 (12), 1566-1570, 2017
112017
Effects of mycorrhiza on pepper plant growth and nutrients under salinity stress.
O Altuntas, HY Dasgan, IK Kutsal
Proceedings of XVIth EUCARPIA Capsicum and Eggplant Working Group Meeting in …, 2016
22016
Does silicon increase the tolerance of a sensitive pepper genotype to salt stress?
O Altuntas, HY Dasgan, Y Akhoundnejad, IK Kutsal
Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus 19 (2), 87-96, 2020
12020
Use of Some Bacteria and Mycorrhizae as Biofertilizers in Vegetable Growing and Beneficial Effects in Salinity and Drought Stress Conditions
Ö Altuntaş, İK Kutsal
Physical Methods for Stimulation of Plant and Mushroom Development, 2018
12018
The Influence of Different Ripening Stages, Harvest and Drying Methods on Quality of Unsulfured Sun-Dried Apricots
E Çoban, H Karlıdağ, İK Kutsal
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 8 (11), 2397-2404, 2020
2020
Physical and Chemical Fruit Quality Properties of Some Walnut Cultivars and Promising Local Selections Grown Under Plain Conditions in Malatya
H Karlıdağ, FE Karaat, İK Kutsal, OT Altun, T Kan
Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences 29 (4), 731-737, 2019
2019
Determination of Nutrition Status of Apple Orchards in Doğanşehir, Malatya
H Karlıdağ, FE Karaat, T Kan, İK Kutsal, H Yıldırım
Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 34 (1), 5-6, 2019
2019
The effects of liquid vermicompost applications on yield and some plant growth characteristics of onions
O Altuntas, R Kucuk, A Durak, IK Kutsal
XXX International Horticultural Congress IHC2018: International Symposium on …, 2018
2018
The Effects of Weed Control on Open Field Grown Tomato Yield and Fruit Quality
O ALTUNTAS, N TURSUN, IK KUTSAL
CONGRESS BOOK, 585, 2017
2017
Bitki büyümesini arttırıcı bazı rhizobakteri türlerinin sulu ve susuz koşullarda yetiştirilen kavunlarda bitki gelişimi ve meyve kalitesi üzerine etkileri
İK Kutsal
İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
2017
The Effect of Flaming and Cultivation for Weed Control in Sunflower Production
N TURSUN, EF KARAAT, İK KUTSAL, I Rabia, S ARSLAN, AÖ TURSUN
Türkiye Herboloji Dergisi 20 (1), 10-17, 2017
2017
Tarım Bilimleri Dergisi (YYU Journal of Agricultural Science)
H KARLIDAĞ, FE KARAAT, İK KUTSAL, O Turgay, TKAN ALTUN
Bazı organik preparat uygulamalarının Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinde meyve dökümü, kalitesi ve verimi üzerine etkileri
H KARLIDAĞ, İK KUTSAL, F KARAAT, KAN Tuncay
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1), 92-99, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13