Follow
Aykut Yakar
Aykut Yakar
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
TÜRKİYE’DEKİ PAY SENEDİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ
D SEVİNÇ, A YAKAR
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2 …, 0
7*
TÜRKİYE’DE PAY SENEDİ FONLARININ ZAMANLAMA YETENEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A YAKAR, D SEVİNÇ
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 13 (25), 833-863, 0
1
Opsiyon fiyatlama teorileri
A Yakar
Finans teorilerinin gelişimi ve dönüşümü üzerine incelemeler, 2022
2022
Kendini Örgütleyen Haritalar Algoritması Yöntemiyle Türkiye Dokuma Sektörünün Analizi: Bist Şirketleri Üzerine Bir Uygulama
A Yakar
PQDT-Global, 2020
2020
KENDİNİ ÖRGÜTLEYEN HARİTALAR ALGORİTMASI YÖNTEMİYLE TÜRKİYE DOKUMA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ: BİST ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
A Yakar, HC SAYIN
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 39 (3 …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5