Follow
BAHAR BAYSAL KAR
BAHAR BAYSAL KAR
BURSA Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Finansal gelişme ve gelir eşitsizliği: BRICS ekonomileri için dinamik heterojen bir yaklaşım
BB Kar, M Kar
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (1), 27-46, 2019
172019
Üniversite öğrencilerinin cinsellikle ilgili tutumları
N Dilbaz, H Erkmen, G Seber, C Kaptanoğlu, B Baysal, D Tekin
Ankara Tıp Dergisi 14 (1), 17-24, 1992
131992
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL KAYGI, YALNIZLIK VE ÖZSAYGI DÜZEYLERİNİN FAKTÖR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
I Çetin, Z Aca, B Baysal, AE Şenaras
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 13-27, 2014
112014
Yükseköğretimde devlet ve vakıf üniversiteleri: Sorunlar ve politika önerileri
M Aykaç, BB Kar
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 769-792, 2018
102018
Tıp fakültesi öğrencilerinde sigara içme alışkanlığının bağımlı kişilik özellikleri ile ilişkisi
B Baysal, G Seber, H Erkmen, D Tekin
Düşünen Adam 6, 20-3, 1993
71993
Türk İmalat Sanayinde Yoğunlaşma ve Rekabet
bahar baysal, N Çavuşoğlu
finans, politik ve ekonomik yorumlar dergisi 46 (528), 39-52, 2009
62009
OECD ülkelerinde mobil iletişimin talep esnekliklerinin tahmini
M Kar, BB Kar
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 15 (4), 991-1009, 2019
52019
A year of COVID-19 pandemic in Turkey: knowledge level, attitude and perspective of pregnant and postpartum women
İ Şenyuva, B Baysal
Perinatal Journal 29 (2), 133-142-133-142, 2021
42021
Thorstein veblen düşüncesinde kapitalizmin ahlaki sorunları
BB Kar
İş Ahlakı Dergisi, C 13, 1, 2020
42020
İŞSİZLİK HİSTERİSİ Mİ? DOĞAL İŞSİZLİK ORANI MI? FARKLI KAPİTALİZM TÜRLERİ İÇİN BİR ANALİZ
BB KAR
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2 …, 2019
42019
The China Model in the Global Economy
BB Kar, T Eğri
The Belt and Road Strategy in International Business and Administration, 1-27, 2019
32019
Interdisciplinary approaches to the future of Africa and policy development
I Tshabangu
Igi Global, 2022
22022
Finansallaşma ve gelir eşitsizliği: Farklı kapitalizm türleri için mukayeseli bir analiz
BB KAR
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 14 (56), 422-440, 2019
22019
Piyasacılar ve müdahaleciler bağlamında global finansal kriz
E ERTÜRK, B BAYSAL KAR, G Bahtiyar, H BAKIR
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 50 (583), 7-26, 2013
22013
Poverty and the role of institutions in Sub-Saharan African Countries
BB Kar
Interdisciplinary Approaches to the Future of Africa and Policy Development …, 2022
12022
PARA TALEBİ TAHMİNİ VE PARA İKAMESİ: TÜRKİYE İÇİN YAPISAL KIRILMALI TESTLERLE AMPİRİK BİR ANALİZ
E ERTÜRK, BB KAR
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 17 (1), 91-110, 2021
12021
The Moral Problems of Capitalism in Thorstein Veblen's Thought
B Kar
Is Ahlakı Dergisi 13 (1), 125-134, 2020
12020
Minimum Wage and Employment: A Dynamic Heterogeneous Approach for OECD Countries.
BB Kar, T Egri, N Aksunger
Turkish Journal of Islamic Economics 6 (2), 2019
12019
Keynes' te Kapitalizmin Ahlaki Eleştirisi
BB Kar
İs Ahlakı Dergisi 10 (2), 275-302, 2017
12017
TÜRKİYE MOBİL TELEKOMÜNİKASYON PİYASASINDA TALEP ESNEKLİKLERİ
BB KAR
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal) 4 (22), 4208-4218, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20