Takip et
Burcu Özge ÖZASLAN ÇALIŞKAN
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma
V TÜZÜNER, B Özaslan
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 40 (2), 138-154, 2011
1592011
Duygusal zekâ ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir araştırma
BÖ ÖZASLAN ÇALIŞKAN, A ACAR BEYHAN, AC Acar
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2009
702009
The role of innovation and perceived service quality in creating customer value: a study on employees of a call center establishment
M Yaşlıoğlu, BÖÖ Çalışkan, Ö Şap
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 629-635, 2013
422013
Effective Human Resources Management in Small and Medium Enterprises: Global Perspectives: Global Perspectives
C Machado
IGI Global, 2013
182013
DAMGALANMA ALGISI VE SAPMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
BÖ Özaslan Çalışkan, M Akca
International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) 3 (13), 357-369, 2017
17*2017
Lojistik sektöründe bilgi teknolojilerinin kullanımı: Türkiye’de araç takip sisteminin (ATS) kullanımına yönelik bir inceleme
BÖ Adıgüzel, Ö Burcu, S Derindere
V. Uluslar arası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi 2006, 927-928, 2006
112006
Gender diversity in board of directors: A content analysis from Turkey–Women's presence level in Turkey's boards
M Akca, BÖÖ Çalışkan
Gender and diversity: Concepts, methodologies, tools, and applications, 493-507, 2019
102019
Satisfaction and Academic Engagement among Undergraduate Students: A Case Study in Istanbul University
BÖ Özaslan Çalışkan, B Adıgüzel Mercangöz
International Journal of Research in Business and Social Science IJRBS 2 (4 …, 2016
9*2016
Kurumsal sosyal sorumluluğa yön veren yönetim teorileri açısından Türk işletmelerinin kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı. 17
L Tüzüner, BÖ Özaslan
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 21-23, 2009
72009
A research based on the evaluation of occupational safety and health applications in hospitals
V TÜZÜNER, B Ozaslan
ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS 40 (2), 2011
52011
Çalışanların kadercilik algılarının iş güvenliği endişelerine ilişkin algılarına etkisi: depo çalışanları üzerinde bir araştırma
BÖÖ Çalışkan, VL Tüzüner
Kesit Akademi Dergisi 18, 60-70, 2019
4*2019
Occupational health and safety in SMEs: overview as a part of management system
BÖÖ Çalişkan
Effective Human Resources Management in Small and Medium Enterprises: Global …, 2014
42014
Fortune 500 Türkiye’de Yer Alan Lojistik İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımının Analizi ve Değerlendirilmesi
BA Mercangöz, BÖÖ Çalışkan, BF Yıldırım
İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (4), 1321-1341, 2018
32018
HRM practices and problems in family-owned SMEs
BÖÖ Çalişkan
Project Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 2304-2322, 2016
32016
A RESEARCH ABOUT COMPARING BURNOUT LEVELS OF DIFFERENT WORKING GROUPS
BÖÖ Çalışkan
Eurasian Social Sciences Journal, 609-621, 2016
22016
Küresel havayolu işbirliklerinin yolcu satın alma kararı üzerindeki etkisinde algılanan marka imajının rolü: Havayolu yolcuları üzerinde araştırma
G Öztürk
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
1
Stigma, dissatisfaction, disengagement and intention to quit: A model proposal
A Meltem, BÖÖ ÇALIŞKAN
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 4 (7), 101-114, 2020
2020
Çalışanların Kadercilik Algılarının İş Güvenliği Endişelerine İlişkin Algılarına Etkisi: Depo Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
BÖ Özaslan Çalışkan, VL Tüzüner
The Journal of Kesit Academy, 60-70, 2019
2019
ÇALIŞANLARIN KADERCİLİK ALGILARININ İŞ GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİNE İLİŞKİN ALGILARINA ETKİSİ: DEPO ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
VL TÜZÜNER, BÖ ÖZASLAN ÇALIŞKAN
2019
ÇALIŞANLARIN KADERCİLİK ALGILARININ İŞ GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİNE İLİŞKİN ALGILARINA ETKİSİ: DEPO ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
BÖÖÇ VALA LALE TÜZÜNER
Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) 5 (18), 60-70, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20