Takip et
Burcu Özge ÖZASLAN ÇALIŞKAN
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma
V TÜZÜNER, B Özaslan
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 40 (2), 138-154, 2011
1572011
Duygusal zekâ ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir araştırma
BÖ ÖZASLAN ÇALIŞKAN, A ACAR BEYHAN, AC Acar
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2009
692009
The role of innovation and perceived service quality in creating customer value: a study on employees of a call center establishment
M Yaşlıoğlu, BÖÖ Çalışkan, Ö Şap
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 629-635, 2013
422013
DAMGALANMA ALGISI VE SAPMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
BÖ Özaslan Çalışkan, M Akca
International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) 3 (13), 357-369, 2017
17*2017
Effective Human Resources Management in Small and Medium Enterprises: Global Perspectives: Global Perspectives
C Machado
IGI Global, 2013
152013
Gender diversity in board of directors: A content analysis from Turkey–Women's presence level in Turkey's boards
M Akca, BÖÖ Çalışkan
Gender and diversity: Concepts, methodologies, tools, and applications, 493-507, 2019
102019
Gender diversity in board of directors: A content analysis from Turkey–Women's presence level in Turkey's boards
M Akca, BÖÖ Çalışkan
Gender and diversity: Concepts, methodologies, tools, and applications, 493-507, 2019
102019
Lojistik sektöründe bilgi teknolojilerinin kullanımı: Türkiye’de araç takip sisteminin (ATS) kullanımına yönelik bir inceleme
BÖ Adıgüzel, Ö Burcu, S Derindere
V. Uluslar arası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi 2006, 927-928, 2006
102006
Satisfaction and Academic Engagement among Undergraduate Students: A Case Study in Istanbul University
BÖ Özaslan Çalışkan, B Adıgüzel Mercangöz
International Journal of Research in Business and Social Science IJRBS 2 (4 …, 2016
9*2016
Kurumsal sosyal sorumluluğa yön veren yönetim teorileri açısından Türk işletmelerinin kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı. 17
L Tüzüner, BÖ Özaslan
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 21-23, 2009
62009
Occupational health and safety in SMEs: overview as a part of management system
BÖÖ Çalişkan
Effective Human Resources Management in Small and Medium Enterprises: Global …, 2014
42014
A research based on the evaluation of occupational safety and health applications in hospitals
V TÜZÜNER, B Ozaslan
ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS 40 (2), 2011
42011
Fortune 500 Türkiye’de Yer Alan Lojistik İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımının Analizi ve Değerlendirilmesi
BA Mercangöz, BÖÖ Çalışkan, BF Yıldırım
İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (4), 1321-1341, 2018
32018
HRM practices and problems in family-owned SMEs
BÖÖ Çalişkan
Project Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 2304-2322, 2016
32016
A RESEARCH ABOUT COMPARING BURNOUT LEVELS OF DIFFERENT WORKING GROUPS
BÖÖ Çalışkan
Eurasian Social Sciences Journal, 609-621, 2016
22016
ÇALIŞANLARIN KADERCİLİK ALGILARININ İŞ GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİNE İLİŞKİN ALGILARINA ETKİSİ: DEPO ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
BÖÖ ÇALIŞKAN, VL TÜZÜNER
Kesit Akademi Dergisi, 60-70, 2019
12019
Stigma, dissatisfaction, disengagement and intention to quit: A model proposal
A Meltem, BÖÖ ÇALIŞKAN
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 4 (7), 101-114, 2020
2020
Çalışanların Kadercilik Algılarının İş Güvenliği Endişelerine İlişkin Algılarına Etkisi: Depo Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
BÖ Özaslan Çalışkan, VL Tüzüner
The Journal of Kesit Academy, 60-70, 2019
2019
ÇALIŞANLARIN KADERCİLİK ALGILARININ İŞ GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİNE İLİŞKİN ALGILARINA ETKİSİ: DEPO ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
VL TÜZÜNER, BÖ ÖZASLAN ÇALIŞKAN
2019
ÇALIŞANLARIN KADERCİLİK ALGILARININ İŞ GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİNE İLİŞKİN ALGILARINA ETKİSİ: DEPO ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
BÖÖÇ VALA LALE TÜZÜNER
Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) 5 (18), 60-70, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20