Takip et
Tuğba Yanpar Yelken
Tuğba Yanpar Yelken
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Effect of Flipped Classroom Model on Students' Classroom Engagement in Teaching English.
B Ayçiçek, T Yanpar Yelken
International journal of instruction 11 (2), 385-398, 2018
2842018
İlköğretim öğretmenlerinin “değer” kavramına yükledikleri anlamlar
FA Balcı, T Yanpar Yelken
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (39), 81-90, 2010
2492010
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLER VE DEĞER EĞİTİMİ UYGULAMALARI KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
A Balcı, T Yelken
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 195-213, 2013
2412013
Key competences for lifelong learning: The case of prospective teachers
M Sahin, S Akbasli, TY Yelken
Educational Research and Reviews 5 (10), 545, 2010
2162010
İlköğretim sosyal bilgiler programında değerler eğitiminin mevcut durumunun belirlenmesi ve öğretmenlere yönelik bir program modülü geliştirme
T Yelken
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
2152010
Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve yansıtıcı öğretmen özellikleriyle ilgili görüşleri
N Duban, TY Yelken
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2), 343-360, 2010
1792010
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
T Yanpar Yelken
Ankara: Anı Yayıncılık, 2011
1402011
Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine ilişkin algıları
GY Konokman, TY Yelken
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (29-2), 267-281, 2014
1292014
Değerler eğitiminin iyileştirilmesi ile ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin geliştirilmesi
T Yalar, TY YELKEN
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 10 (38), 79-98, 2011
1142011
Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi.
H Sancar-Tokmak, G YAVUZ KONOKMAN, T YANPAR YELKEN
Journal of Kirsehir Education Faculty 14 (1), 2013
1062013
Öğretmen adaylarının portfolyoları üzerinde grup olarak yaratıcılık temelli materyal geliştirmenin etkileri
TY Yelken
Eğitim ve Bilim 34 (153), 2009
902009
Eğitim fakültesi kalite standartlarının belirlenmesine yönelik öğretmen adayı görüşleri (Mersin Üniversitesi örneği)
T Yanpar-Yelken, Ö Çelikkaleli, B Çapri
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2), 2007
712007
Sınıf öğretmeni adaylarının TPAB'lerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Mersin üniversitesi örneği
G KONAKMAN YAVUZ, T YELKEN YANPAK, H TOKMAN SANCAR
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 21 (2), 665-684, 2013
702013
Suriyeli öğrencilere Türkçe dil becerileri kazandırma sürecinde ilkokul Türkçe dersi öğretim programları ile ilgili öğretmen görüşleri
A Koçoğlu, TY Yelken
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 6 (2), 131-160, 2018
552018
Pre-service teachers' perceptions on development of their IMD competencies through TPACK-based activities
HS Tokmak, TY Yelken, GY Konokman
Journal of Educational Technology & Society 16 (2), 243-256, 2013
552013
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
AGDİ HELVACI
552008
The relationship between writing anxiety and writing disposition among secondary school students
HE Cocuk, TY Yelken, O Ozer
Eurasian Journal of Educational Research 16 (63), 2016
522016
Yenilikçi materyal tasarlamanın sınıf öğretmeni adaylarının yenilikçilik düzeylerine etkisi
GY Konokman, G Yokuş, TY Yelken
Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (3), 857-878, 2016
502016
A meta-analysis of research on technological pedagogical content knowledge by gender
B Ergen, TY Yelken, S Kanadli
Contemporary Educational Technology 10 (4), 358-380, 2019
492019
Effects of creating digital stories on foreign language education pre-service teachers’ TPACK self-confidence
H Sancar-Tokmak, T Yanpar-Yelken
Educational Studies 41 (4), 444-461, 2015
482015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20