Takip et
Arzu KILIÇLAR
Arzu KILIÇLAR
Ankara Hacı Bayram Veli, Turizm Fakültesi, Profesör
hbv.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Turizm ekonomisi
K Ünlüönen, A Tayfun, A Kılıçlar
Nobel, 2007
2292007
Filmlerin ve televizyon dizilerinin destinasyon imajina etkileri
RP Şahbaz, A Kılıçlar
İşletme Araştırmaları Dergisi 1 (1), 31-52, 2009
1142009
Örgütsel sessizlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: Antalya’daki beş yıldızlı otel işletmeleri üzerine bir araştırma
A Kılıçlar, M Harbalıoğlu
İşletme Araştırmaları Dergisi 6 (1), 328-346, 2014
1082014
Turizmin sosyal etkileri ve yerli halkın turiste bakışı
A Tayfun, A KILIÇLAR
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-17, 2004
992004
Yöneticiye duyulan güven ile örgütsel adalet ilişkisinin öğretmenler açısından incelenmesi
A Kılıçlar
İşletme Araştırmaları Dergisi 3 (3), 23-36, 2011
982011
Terrorism prevention in tourism destinations: Security forces vs. civil authority perspectives
A Kılıçlar, A Uşaklı, A Tayfun
Journal of destination marketing & management 8, 232-246, 2018
822018
Türk dünyasından gelen öğrencilerin yaşadıkları sorunların akademik başarılarına etkisi: turizm öğrencileri örneği
A KILIÇLAR, Y SARI, C Seçilmiş
Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 157-172, 2012
732012
Örgütsel güç ve gücün kaynakları üzerine kavramsal bir inceleme
MM Kızanlıklı, H Koç, A Kılıçlar
İşletme Araştırmaları Dergisi 8 (4), 448-504, 2016
552016
The effect of tourists' gastronomic experience on emotional and cognitive evaluation: an application of SOR paradigm
A Şahin, A Kılıçlar
Journal of Hospitality and Tourism Insights 6 (2), 595-612, 2023
342023
Ekonomik yansımalarıyla Türk turizminin seksen yılı
K Ünlüönen, A KILIÇLAR
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 131-156, 2004
332004
Turizm ekonomisi (5. Baskı)
K Ünlüönen, A Tayfun, A Kılıçlar
Ankara: Nobel Yayınları, 2007
292007
The calculation approach for leakages of international tourism receipts: the Turkish case
K Ünlüönen, A Kiliçlar, S Yüksel
Tourism Economics 17 (4), 785-802, 2011
282011
Yüksek hızlı tren (YHT) yolcularının kişisel değişkenler açısından memnuniyet algılamalarının değerlendirilmesi
Y Sarı, A Kılıçlar, C Seçilmiş
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 22 (2), 127-138, 2011
272011
Demografik değişimlerin turizm türleri üzerindeki belirleyici etkisi: Üçüncü yaş turizmi
A Kılıçlar, E Aysen, F Küçükergin
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 80-100, 2017
252017
The analyzing leadership styles of Turkish managers in the scope of the Blake and Mouton’s managerial grid
KOC Hakan, A Kiliclar, I Yazicioglu
International Journal of Business and Social Science 4 (11), 96-109, 2013
202013
Yöneticilerin liderlik davranışları ile işgörenlerin iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Ankara’daki beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir uygulama
A Kılıçlar, E Düzgün
İşletme Araştırmaları Dergisi 6 (3), 179-199, 2014
192014
Yöneticilerin liderlik tarzları ile işgörenlerin performansı arasındaki ilişki
HC Aktuna, A Kılıçlar
Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2), 299-322, 2019
172019
Yolcuların ulaşım aracı olarak yüksek hızlı treni tercih nedenleri üzerine bir araştırma
A Kılıçlar, YSVC Seçilmiş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 195-216, 2010
172010
Kişilik tiplerinin tat tercihlerine etkisi
A Kılıçlar, A Şahin, S Sarıkaya, İ Bozkurt
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5 (3), 93-117, 2017
162017
Effects of Films and Television Dramas on Destination Image
RP Şahbaz, A Kiliçlar
İşletme Araştırmaları Dergisi 1 (1), 31-52, 2009
122009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20