Abdullah SAYKILI
Title
Cited by
Cited by
Year
Distance Education: Definitions, Generations, Key Concepts and Future Directions.
A Saykili
International Journal of Contemporary Educational Research 5 (1), 2-17, 2018
152018
Higher education in the digital age: The impact of digital connective technologies
A Saykili
J. Educ. Technol. Online Learn, 1-15, 2019
102019
Facebook's Hidden Potential: Facebook as an Educational Support Tool in Foreign Language Education
A Saykili, EG Kumtepe
Social Media and Networking: Concepts, Methodologies, Tools, and …, 2016
92016
Çevrimiçi sosyal ağların yabancı dil eğitimini destekleme potansiyeli: Facebook örneği
A Saykılı
Anadolu Üniversitesi, 2014
42014
Açık ve uzaktan öğrenmede oyunlaştırma unsurları içeren oyun kullanımı: Soruküp uygulaması örneği
K BÜYÜK, U Serap, A SAYKILI, V ŞAHİN
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (2), 211-234, 2018
32018
Dünden yarına eğitim paradigmaları: Sanayi modeli eğitim dijital çağda yeterli mi?
A SAYKILI
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (2), 189-198, 2018
32018
Book Review: Transactional Distance and Adaptive Learning
A Saykili
The International Review of Research in Open and Distributed Learning 20 (3), 2019
22019
Video sözlük uygulamalarının açık ve uzaktan öğrenme materyali olarak kullanımı
U KESKİN, A SAYKILI
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 3 (4), 43-61, 2017
22017
Augmented Reality in Open and Distance Learning
A Saykili
Proceedings of Teaching and Education Conferences, 2019
12019
Educational Use of Facebook: A Comparison of Worldwide Examples and Turkish Context
A Saykili, EG Kumtepe
Digital Turn in Schools—Research, Policy, Practice, 251-267, 2019
12019
Culture in online learning: Essentialist and post-essentialist frameworks
A Saykili
Supporting Multiculturalism in Open and Distance Learning Spaces, 166-190, 2018
12018
Mobile Learning in Turkey: Trends, Potentials and Challenges
G ÖZSARI, A SAYKILI
Journal of Educational Technology and Online Learning 3 (1), 108-132, 0
1
CHAPTER SEVEN INVESTIGATING THE NEW MEDIA LITERACY SKILLS OF OPEN AND DISTANCE LEARNERS EVRIM GENÇ KUMTEPE, ALPER KUMTEPE, Y. ZAFER CANUöURHAN
A SAYKILI
21st Century Skills and Education, 112, 2019
2019
Transactional Distance and Adaptive Learning: Planning for the Future of Higher Education
A Saykili
INTERNATIONAL REVIEW OF RESEARCH IN OPEN AND DISTRIBUTED LEARNING 20 (3 …, 2019
2019
Transactional Distance and Adaptive Learning: Planning for the Future of Higher Education
A Saykılı
Athabasca University Press, 2019
2019
21. yüzyılda e-öğrenme: sorgulayıcı öğrenme toplulukları kuramına dayalı araştırma ve uygulama
A Saykılı
Anadolu Üniversitesi, 2019
2019
Educational use of facebook: A comparison of worldwide examples and Turkish context
A Saykılı, K Genç
Springer International Publishing, 2019
2019
Etkileşim eşdeğerliği kuramı: alanyazındaki araştırmalar ve öneriler
A SAYKILI
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 (4), 92-104, 2019
2019
The Adaptation Study of the Questionnaires of the Attitude towards CALL (A-CALL), the Attitude towards CAL (A-CAL), the Attitude towards Foreign Language Learning (A-FLL) to …
C Erdem, A Saykili, M Kocyigit
Turkish Online Journal of Distance Education 19 (1), 31-45, 2018
2018
Facebook’s Hidden Potential
A Saykili, EG Kumtepe
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20