Zerrin Pelin
Zerrin Pelin
hku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Clinical aspects of narcolepsy-cataplexy across ethnic groups
ML Okun, L Lin, Z Pelin, S Hong, E Mignot
Sleep 25 (1), 27-35, 2002
1972002
Effects of 48 hours sleep deprivation on human immune profile
L Oztürk, Z Pelin, D Karadeniz, H Kaynak, L Çakar, E Gözükirmizi
Sleep Res Online 2 (4), 107-111, 1999
1311999
HLA‐DQB1* 0602 homozygosity increases relative risk for narcolepsy but not disease severity in two ethnic groups
Z Pelin, C Guilleminault, N Risch, ...
Tissue antigens 51 (1), 96-100, 1998
1281998
Electrocardiographic findings and prognosis in ischemic stroke
M Bozluolcay, B Ince, Y Celik, H Harmanci, B Ilerigelen, Z Pelin
Neurology India 51 (4), 500, 2003
722003
İnternet bağımlılığı ile kişilik özellikleri, sosyal destek, psikolojik belirtiler ve bazı sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişkiler
Z Pelin, S Yapan, OT ARICAK, V Gormez
Turkish Journal of Psychology 26 (67), 1-10, 2011
582011
Variables affecting the occurrence of gastroesophageal reflux in obstructive sleep apnea patients
Ö Öztürk, L Öztürk, A Özdogan, F Öktem, Z Pelin
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck 261 (4), 229-232, 2004
542004
The role of mean inspiratory effort on daytime sleepiness
Z Pelin, D Karadeniz, L Öztürk, E Gözükirmizi, H Kaynak
European Respiratory Journal 21 (4), 688-694, 2003
312003
Lipid peroxidation and paraoxonase activity in nocturnal cyclic and sustained intermittent hypoxia
HK Okur, Z Pelin, M Yuksel, S Yosunkaya
Sleep and Breathing 17 (1), 365-371, 2013
252013
Arginase activity and nitric oxide levels in patients with obstructive sleep apnea syndrome
M Yüksel, HK Okur, Z Pelin, L Öztürk
Clinics 69 (4), 247-252, 2014
222014
Posttraumatic Kleine–Levin syndrome: a case report
Z Pelin, L Öztürk, M Bozluolcay
European psychiatry 19 (8), 521-522, 2004
212004
Intracranial metallic foreign bodies in a man with a headache
Z Pelin, T Kaner
Neurology International 4 (3), 2012
142012
Abnormal sexual behavior during sleep in temporal lobe epilepsy: a case report
Z Pelin, E Yazla
Balkan medical journal 29 (2), 211, 2012
132012
Creutzfeldt–Jakob disease
AG GENÇER, Z Pelin, Cİ KÜÇÜKALI, ÖB TOPÇUOĞLU, N Yilmaz
Psychogeriatrics 11 (2), 119-124, 2011
92011
Apopitoz
F Öztürk
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002
92002
Matrix metalloproteinase-9 level and gene polymorphism in sleep disordered breathing patients with or without cardiovascular disorders
M Yüksel, H Kuzu-Okur, A Velioğlu-Öğünç, Z Pelin
Balkan medical journal 30 (1), 8, 2013
82013
Childhood Onset Narcolepsy-Cataplexy Syndrome in Turkey: Clinical and Genetic Study
Z Pelin, M Bozluolcay, D Kaynak, H Kaynak
TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS 44 (4), 321-325, 2002
72002
Narcolepsy risk loci are enriched in immune cells and suggest autoimmune modulation of the T cell receptor repertoire
HM Ollila, E Sharon, L Lin, N Sinnott-Armstrong, A Ambati, RP Hillary, ...
BioRxiv, 373555, 2018
62018
Cluster headache with obstructive sleep apnea and periodic limb movements during sleep: a case report
Z Pelin, M Bozluolcay
Headache: The Journal of Head and Face Pain 45 (1), 81-83, 2005
62005
Tuberculosis of the central nervous system in Turkey: a retrospective study of 90 adult patients
M Bozluolcay, Z Pelin
Journal of Neurological Sciences 20 (2), 120-126, 2003
62003
Uykunun Ontogenetik Özellikleri
Z PELİN, E GÖZÜKIRMIZI
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi 2 (2), 67-68, 2001
62001
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20