Follow
Seyhan Eryılmaz Toksoy
Seyhan Eryılmaz Toksoy
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
An analysis of the online information searching strategies and metacognitive skills exhibited by university students during argumentation activities
İ Reisoğlu, SE Toksoy, S Erenler
Library & Information Science Research 42 (3), 101019, 2020
302020
Identifying Pre-Service Teachers' Initial Impressions of the Concept Cartoons in the School Corridors and Informal Physics Learning.
S Atasoy, SE Toksoy, M Calik
Journal of Baltic Science Education 19 (1), 25-35, 2020
122020
Factors affecting parents' share on social media about their children
YE Turgut, T Kopuz, A Aslan, SE Toksoy
Cukurova University Faculty of Education Journal 50 (1), 276-292, 2021
72021
Designing, Developing, and Evaluating an Interactive E-Book Based on the Predict-Observe-Explain (POE) Method
N Çırakoğlu, SE Toksoy, İ Reisoğlu
Journal of Formative Design in Learning 6 (2), 95-112, 2022
62022
Determining student difficulties in solving problems related to force and motion units via hint cards
SE Toksoy, AR Akdeniz
Turkish Education Assoc, 2015
62015
Öğrencilerin kuvvet ve hareket ünitesi ile ilgili problemleri çözerken güçlük çektikleri noktaların ipucu kartlarıyla belirlenmesi
S ERYILMAZ TOKSOY, ALİR AKDENİZ
Eğitim ve Bilim 40 (180), 343-362, 2015
52015
11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAREKET TÜRLERİNİ AÇIKLAMA VE İLGİLİ GRAFİKLERİ ÇİZME, YORUMLAMA BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ
S ERYILMAZ TOKSOY
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (3), 1423-1441, 2020
42020
10. sınıf öğrencilerininKuvvet ve Hareketünitesiyle ilgili problemleri çözüm süreçlerininİpucu Destekli Problem Çözme Aracıile belirlenmesi
S Eryilmaz Toksoy
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
42014
Testing the applicability of the problem-solving strategies in physics scale for high school students
SE Toksoy, S Çalışkan
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics …, 0
4*
Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik ve fizik problemine ilişkin yaklaşımlarının metaforlar aracılığı ile belirlenmesi.
S ERYILMAZ TOKSOY, ALİ Akdeniz
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2020
32020
Determining Students' Problem Solving Processes via Hint Supported Problem Solving Instrument
S Eryilmaz Toksoy, A Akdeniz
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2017
32017
Öğrencilerin problemleri çözüm süreçlerinin ipucu destekli problem çözme aracı ile belirlenmesi
S Eryılmaz Toksoy, AR Akdeniz
32017
Farklı elemanlarla rijitleştirilmiş çerçeve sistem yapıların lineer ve lineer olmayan davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi
S Toksoy
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
32006
Çevrim içi öğrenme ortamlarında kullanılan platformlar ve dijital araçlar: ilköğretim matematik öğretmenleri gözüyle
E Akşan Kılıçaslan, MN Tuğaç, S Eryılmaz Toksoy
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2022
22022
Turkish students and teachers’ views on the context of simulations: The example of solid pressure
S Eryılmaz Toksoy, E Bulut
Education and Information Technologies 28 (5), 5471-5491, 2023
12023
Analysis of Strategies Used by Students in Solving Motion Problems According to the Presentation of the Problem
SE Toksoy
Journal of Theoretical Educational Science 15 (2), 327-346, 2022
12022
Determination of Preservice Science Teachers' Approaches Related with Physics and Physics Problem via Metaphors
S ERYILMAZ TOKSOY, A Akdeniz
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2020
12020
Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik ve fizik problemine ilişkin yaklaşımlarının metaforlar aracılığı ile belirlenmesi
SE Toksoy, A Akdeniz
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (3), 688-703, 2020
12020
Fizikte Kullanılan Problem Çözme Stratejileri Ölçeğinin Lise Öğrencileri İçin Uygulanabilirliğinin Test Edilmesi.
S ERYILMAZ TOKSOY, S ÇALIŞKAN
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics …, 2015
12015
Analysis of Conducted Post-Graduate Theses About Problem-solving in Physics and Mathematics Education: Turkey Sample.
E AKSAN KILICASLAN, S ERYILMAZ TOKSOY
International Online Journal of Educational Sciences 14 (4), 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20