Dr. Yavuz Selim Değerli
Dr. Yavuz Selim Değerli
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ybu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Anayasa Yargısında Ön-Denetim
YS Değerli
Adalet Yayınevi, 2020
2020
Kanun Yapma Politikası Olarak İktibas
YS Değerli
Hukuk Politikası, s.63-105, 2016
2016
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Dava Sonuçlandırma Yöntemleri
YS Değerli
Adalet Yayınevi, 2015
2015
Ceza Muhakemesi Koruma Tedbirlerinde Ölçülülük
E Yerdelen, YS Değerli
Prof. Dr. Feridun Yenisey'e Armağan, 1, 1339-1378, 2014
2014
TEK TARAFLI DEKLARASYON: POLITIKA VE UYGULAMA
YS DEĞERLİ
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–5