Yavuz Selim Değerli
Yavuz Selim Değerli
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ybu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Anayasa yargısında ön denetim
YS Değerli
Adalet Yayınevi, 2020
2020
Anayasa yargısında ön-denetim ve Türk anayasa yargısı
YS DEĞERLİ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019
2019
Kanun yapma politikası olarak iktibas
YS Değerli
Hukuk Politikası, s.63-105, 2016
2016
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dava sonuçlandırma yöntemleri
YS Değerli
Adalet Yayınevi, 2015
2015
Ceza muhakemesi koruma tedbirlerinde ölçülülük
E Yerdelen, YS Değerli
Prof. Dr. Feridun Yenisey'e Armağan, 1, 1339-1378, 2014
2014
Tek taraflı deklarasyon: politika ve uygulama
YS DEĞERLİ
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi 2016 (2), 333-336, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–6