fadime seçgin
fadime seçgin
Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin karikatürler aracılığıyla çevre sorunlarına ilişkin algıları
F Seçgin, G Yalvaç, T Çetin
International Conference on New Trends in Education and Their Implications …, 2010
1132010
Sinif Ögretmenligi Bölümü Ögretmen Adaylarinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine iliskin Tutumlari
F Seçgin, A TURAL
Education Sciences 6 (4), 2446-2458, 2011
492011
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN ALGI VE TUTUMLARINA ETKİSİ
F SEÇGİN, Ş KURNAZ
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 24-38, 2015
15*2015
Öğretmen adaylarının tartışmalı konuların öğretimine ilişkin algı, tutum ve görüşleri
F Seçgin
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal …, 2009
102009
Sosyal bilgiler ile fen ve teknoloji öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma
A Tural, F Seçgin
E-Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (1), 63-77, 2012
82012
Attitudes on gender roles of primary school teacher candidates
F Seçgin, A Tural
Article in Turkish). e-Journal of New World Sciences Academy Education …, 2011
82011
A research about the disposition of critical thinking of the social studies and science and technology teacher candidates
F Seçgin, A Tural
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (1), 63-77, 2012
62012
Predictor role of multicultural education perceptions in respect for identity differences: A study on prospective social studies teachers
F SECGIN
International Online Journal of Educational Sciences 11 (3), 294-306, 2019
22019
Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kontrol Odakları ve Küresel Sosyal Sorumluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki
F YAZICI, F SEÇGİN
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8 (15), 1267-1292, 0
1
Experiences of prospective social studies teachers in project-based values education
F Seçgin
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 10 (4), 1001-1036, 2020
2020
6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında önerilen edebî ürünlerin öğrenme alanlarında yer alan değerler açısından incelenmesi
AK Fadime SEÇGİN
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (3), 1480-1498, 2020
2020
TARTIŞMALI KONULAR VE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA.
S YAZICI, F SEÇGİN
Journal of International Social Research 3 (12), 2010
2010
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDA ÖNERİLEN EDEBİ ÜRÜNLERİN ÖĞRENME ALANLARINDA YER ALAN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
F SEÇGİN, A KAPAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (3), 1480-1498, 0
THE PHENOMENA OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AS A HUMAN RIGHTS VIOLATION: VIOLENCE EXPERIENCES OF A GROUP OF WOMEN LIVING IN WOMEN’S SHELTER
F SEÇGİN, M TATAN
Social Sciences 8 (27), 442-460, 0
SOSYAL BİLGİLER DERSİ ‘İLKÇAĞ UYGARLIKLARI’KONULARININ ÖĞRETİMİNDE HİKÂYE DESTEKLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ
F SEÇGİN, M DOĞAN
Turkish History Education Journal 8 (1), 290-316, 0
İÇİNDEKİLER/CONTENTS
E YEŞİLTAŞ, R TURAN, SBÖYG Bilgisayar, YA Başarı, TE Ss, F SEÇGİN, ...
Evaluation 57, 70, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16