Follow
Sinem Sözen Özdoğan
Sinem Sözen Özdoğan
Verified email at tedu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
TÜRKİYE, FİNLANDİYA ve GÜNEY KORE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ İNCELENMESİ
S Aras, S Sözen
1052012
Türkiye, Avusturya ve Almanya öğretmen yetiştirme sistemlerinin incelenmesi
S Sözen, A Çabuk
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (ÖYGE Özel Sayısı), 220-237, 2013
532013
A phenomenological study on incorporating the history of mathematics into teaching from the perspective of primary and mathematics teachers
S Sözen
Middle East Technical University, 2013
26*2013
Öğretmen Eğitiminde Yapıtaşı: Türkiye, Singapur ve Hong Kong’da Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
S Akın, SS Özdoğan
Ankara Üniversitesi, 2021
82021
Çokkültürlü Sınıflarda Matematik Eğitimi: Öğretmen Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme
E Karslı Çalamak, S Olkun, S Sözen Özdoğan
Anadolu Journal of Educational Sciences International 12 (1), 123-155, 2022
42022
A case of teacher and student mathematical problem-solving behaviors from the perspective of a cognitive-metacognitive framework
S Sözen Özdoğan, B Orhan
Studia paedagogica 24 (4), [221]-243, 2019
32019
Developing Ratio Tables to Explore Ratios.
S Sozen-Ozdogan, D Akyuz, M Stephan
Australian Mathematics Education Journal 1 (2), 16-21, 2019
22019
A bridge between tools and conventions: a transition to ratio and proportion concepts after ratio table
S Sozen-Ozdogan, D Akyuz, M Stephan
Thirteenth Congress of the European Society for Research in Mathematics …, 2023
2023
CLASSROOM MATHEMATICAL PRACTICES OF THE SEVENTH GRADERS ABOUT RATIO AND PROPORTION CONCEPTS
S Sözen Özdoğan
Middle East Technical University, 2023
2023
Patterns and Relationships Within Ratio Contexts: Students' Emerging Ideas Through Tables
S SOZEN OZDOGAN, D Akyüz, M Stephan
Mathematics as The Science of Patterns, 2022
2022
Collaborative learning practices of students through synchronous online learning environment
S Sozen-Ozdogan, SS Dogruer
PME, 2022
2022
Patterns and relationships within ratio contexts: Students’ emerging ideas through ratio tables.
S Sozen Ozdogan, D Akyuz, M Stephan
Mathematics as the science of patterns: Making the invisible visible through …, 2022
2022
A Phenomenological Study Incorporating the History of Mathematics from the Perspective of Teachers
S Sözen Özdoğan, D Akyüz, E Çakiroğlu
Rowman & Littlefield, Oxford, 2020
2020
A phenomenological study: Incorporating the history of mathematics from the perspectives of the teachers.
S Sozen Ozdogan, D Akyuz, E Cakıroglu
The language of mathematics: How the teachers’ knowledge of mathematics …, 2020
2020
Tasarım Tabanlı Araştırmanın Matematik Öğretiminde Uygulanması: Öğrenci Merkezli İçerik Geliştirme
S Sözen Özdoğan, D Akyüz
2019
Öğrencilerin Matematik Öğrenimini Desteklemede Başlat-Keşfet-Tartış Örneği
S Sözen Özdoğan, D Akyüz
null, 2019
2019
Drawing as a Fresh Start for Learning Ratio Concept: The Case of Maya
S Sozen Ozdogan, D Akyuz
EARLI SIG 15 – Special Educational Needs, 74-75, 2018
2018
Matematik ders planlarında çokkültürlülük vurgusu: GÖÇ-MAT projesi örneği (Multiculturality in Mathematics Instructional Plans)
S Sözen Özdoğan, G Güzeller
Contribution of rebuttals within classroom mathematical practices: a case of ratio concept.
S Sözen Özdoğan, Ş Şahin Doğruer
Teaching Mathematics in Culturally and Linguistically Diverse Classrooms: An Examination of Teacher Practices1
EK ÇALAMAK, S OLKUN, SS ÖZDOĞAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20