Tuna Uslu
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of organizational support, transformational leadership, personnel empowerment, work engagement, performance and demographical variables on the factors of …
DR Şahin, D Çubuk, T Uslu
EMAJ: Emerging Markets Journal 3 (3), 1-17, 2014
112*2014
Innovation culture and strategic human resource management in public and private sector within the framework of employee ownership
T Uslu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 1463-1470, 2015
392015
An investigation of the effects of open leadership to organizational innovativeness and corporate entrepreneurship
T Uslu, IA Bülbül, D Çubuk
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 1166-1175, 2015
262015
Yaş ve kuşak farklılıklarına göre internet ve bilgi teknolojileri kullanımının düzeyi, yarattığı tekno-politik stres ve sonuçları
T Uslu, DR Şahin, D Çam
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 7 (1), 76-93, 2012
102012
Perception of Organizational Commitment, Job Satisfaction and Turnover Intention in M & A Process: A Multivariate Positive Psychology Model
T Uslu
Marmara University Institute of Social Sciences, 2014
92014
Individual and organizational effects of the corporate practices with the mediating role of lean intrapreneurship: differences between public and private sector in Turkey
T Uslu, N Eryiğit, D Çubuk
Procedia-Social and Behavioral Sciences 210, 301-309, 2015
82015
Algılanan örgüt desteğinin yetkinlik ve psikolojik sermaye aracılığıyla performansa aşamalı etkilerinin uluslar ve kültürlerarası farklılaşması
T Uslu
Research Journal of Business and Management 1 (1), 54-68, 2014
72014
Iletişim, Güven ve Örgüte Bağlılık Üzerine Bir Araştırma, 17
NO Kömürcüoğlu, T Uslu
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitapçığı, 578-584, 2009
72009
The effects of knowledge management and self-organization on organizational creativity: The mediating roles of corporate innovativeness and organizational communication
T Uslu, D Çubuk
International Journal of Organizational Leaderhip 1 (1), 403-413, 2012
62012
Türkiye’deki hizmet sektöründe bilgi iletişimi: Uzaktan sağlık, destek ve eğitimde saha/vaka çalışmaları
T Uslu, EM Çam
Uluslararası, 2010
52010
The gradual effects of perceived organizational support on performance by mediating effect of competence and psychological capital across nations and cultures
U Tuna
Research Journal of Business and Management 1 (1), 54-68, 2014
42014
Porter'in Rekabet Modelinin İstanbul'daki Zincir Otel İşletmelerinde İncelenmesi
B KILIÇ, U Tuna
Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (2), 83-98, 2019
32019
OKUL ÇALIŞANI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE ÇATIŞMALARI YÖNETME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
S DUYSAK, T USLU
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (29), 57-75, 2016
3*2016
The Effect of Organizational Creativity on Team Performance by Mediating Role of Self Organization and Team Perception in SMEs, Public and Private Sector
N Eryigit, T Uslu
Eurasian journal of business and management 4 (2), 65-71, 2016
32016
A Study of Manager Perceptions about Workplace Counselling Provision
A TORUN, S ÇAĞLAR, Ş ÖZAKTEPE, T USLU, N SARUHAN
The Eurasia Business and Economics Society (EBES) 2009 Conference, 2009
32009
Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik, iş doyumu ve yaşam doyumlarının incelenmesi
İ KARAASLAN, U Tuna, E Serkan
Journal of Health and Sport Sciences 3 (1), 7-18, 2020
22020
Agile intrapreneurship in volatile business environment: changing roles of financial managers and risk takers according to Schumpeterian approach
T Uslu
Risk Management, Strategic Thinking and Leadership in the Financial Services …, 2017
22017
Decision Making and Economic Choices Among Different Groups According to the Cognitive Economics and Social Judgement Theory
T Uslu
American Journal of Applied Psychology 5 (6), 104-110, 2016
22016
İŞGÖRENLERİN ALGILAMALARI AÇISINDAN EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İLE SINAİ FİRMALARININ FARKLILAŞMASI
T Uslu
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 16 (2), 177-193, 2015
2*2015
Investigation of effects of accreditation, institutionalization and data communication on quality improvement and employee performance
DR Şahin, T Uslu
EMAJ: Emerging Markets Journal 3 (3), 32-46, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20