Dr. Öğr. Üyesi Hasan BULUT
Dr. Öğr. Üyesi Hasan BULUT
İstatistik Bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Investigation of the Factors Affecting on the Prices of Real Estates in Samsun via Hedonic Price Model
B Hasan, Ö Yüksel, İ Ebrucan
Alphanumeric Journal 3 (2), 2015
15*2015
Modified ratio estimators using robust regression methods
T Zaman, H Bulut
Communications in Statistics - Theory and Methods 48 (8), 2039–2048, 2019
102019
Türkiye'deki İllerin Yaşam Endekslerine Göre Kümelenmesi
H BULUT
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (1), 74-82, 2019
72019
Modified regression estimators using robust regression methods and covariance matrices in stratified random sampling
T Zaman, H Bulut
Communications in Statistics - Theory and Methods 49 (14), 3407-3420, 2020
62020
The evaluation of socio-economic development of development agency regions in Turkey using classical and robust principal component analyses
B Hasan, Ö Yüksel
Journal of Applied Statistics 44 (16), 2017
52017
The construction of a composite index for general satisfaction in Turkey and the investigation of its determinants
H BULUT
Socio-economic Planning Sciences, 2020
42020
The Evaluation Of The Development Agency Regions In Turkey In Terms Of Some Socioeconomic Indicator With Factor Analyses
B Hasan, Ö Yüksel
Alphanumeric Journal, 2015
32015
Invastigating of Turkey Champion Clubs' Financial Performance Using Bootstrap and Jackknife Methods
Z Tolga, A Kamil, B HASAN
American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 2015
22015
A robust EM clustering approach: ROBEM
Y Öner, H Bulut
Communications in Statistics - Theory and Methods, 2020
12020
An improved class of robust ratio estimators by using the minimum covariance determinant estimation
H BULUT, T ZAMAN
Communications in Statistics - Simulation and Computation, 1-7, 2019
12019
Clustering of Member and Candidate Countries of the European Union
H BULUT, Y ÖNER, Ç SÖZEN
The International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR …, 2017
12017
AN IMPROVED CLASS OF REGRESSION ESTIMATORS USING THE AUXILIARY INFORMATION
I MUHAMMAD, Z TOLGA, B HASAN, U ATTA, A SYED MUHAMMAD
Journal of Science and Arts 4 (53), 789-800, 2020
2020
Kamunun Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Faktörlerin Beta Regresyon ile Belirlenmesi
H BULUT
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 36 (3 …, 2020
2020
Mahalanobis distance based on minimum regularized covariance determinant estimators for high dimensional data
H Bulut
Communications in Statistics - Theory and Methods 49 (24), 5897-5907, 2020
2020
An R Package for Multivariate Hypothesis Tests: MVTests
H Bulut
Technological Applied Sciences 14 (4), 132-138, 2019
2019
ROBUST HEDONİK MODELLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: BEETLE TÜRKİYE PİYASA FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
H BULUT, T ZAMAN
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (1), 24-43, 2018
2018
R uygulamaları ile çok değişkenli istatistiksel yöntemler
H BULUT
https://www.nobelyayin.com/detay.asp?u=15237, 1-518, 2018
2018
INVESTIGATION OF MANIFESTOS OF MILITARY INTERVENTIONS IN TURKEY VIA TEXT MINING AND PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS
H Bulut, E Dünder
İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler 1, 775-789, 2018
2018
Modified ratio estimators for population mean using robust regression based on auxiliary attribute
T ZAMAN, H BULUT
EPRA International Journal of Multidisciplinary Research 4 (10), 2018
2018
The Investigation of Factors on Prices of Real Estates in Nevşehir via Hedonic Price Model
İ Ebrucan, B Hasan
The Journal of International Civilization Studies 3, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20