Follow
Dr. Erdinç ALTINÇEKİÇ
Dr. Erdinç ALTINÇEKİÇ
Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Verified email at tarim.gov.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Biofuel potential of fruit juice industry waste
S Çalışkan Eleren, Ş Öziş Altınçekiç, E Altınçekiç
Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste 22 (4), 05018002, 2018
182018
Bakteriyal İnokulant ve Organik Asit Kullanımının Düşük Kuru Maddeli Küçük Balya Mısır Silajlarının Aerobik Stabilite ve Yem Değeri Üzerine Etkisi
E Altınçekiç, İ Filya
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 6 (7), 887-892, 2018
14*2018
Effect of ginger essential oil on in vitro gas production, rumen fermentation and methane production
E Altincekic, Ö Canbolat, ŞÖ Altinçekiç
Journal of Agricultural Sciences 27 (4), 509-515, 2021
42021
Organik Asit - Bakteriyal İnokulant Kombinasyonunun Mısır Silajlarının Fermentasyon, Aerobik Stabilite ve Yem Değeri Üzerine Etkileri
E Altınçekiç
Uludağ Üniversitesi, 2006
32006
Farklı kuru madde ve laktik asit bakteri inokulantlarının mısır silajının fermantasyon ve aerobik stabilite özellikleri ile yem değeri üzerine etkisi
E Altınçekiç
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2022
2022
Yemlerin kalite kontrolünde mikroskopik analiz tekniğinin kullanım alanları
U Habil, E ALTINÇEKİÇ, HH ORAL, F KÜTÜKOĞLU, PM BİRLİK
Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi, 1-12, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6