Merve Ofluoglu
Merve Ofluoglu
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de uygulanan gastronomi turları rotalarının web tabanlı analizi ve değerlendirmesi
İ Kızılırmak, M Ofluoğlu, L Şişik
Journal of tourism and gastronomy studies 4 (1), 258-269, 2016
252016
Tüketici Boykotu ve İşletme Faaliyetlerine Etkileri
MN Bayuk, M Ofluoğlu
Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi 13 (1), 141-155, 2013
62013
KENTSEL MARKALAŞMA VE YEREL HALKIN KENTSEL MARKALAŞMA ALGISI; ŞANLIURFA ÖRNEĞİ.
MN BAYUK, M OFLUOĞLU
Journal of International Social Research 10 (53), 2017
32017
TÜRKİYE’DEN BALKAN YARIMADASI’NA DÜZENLENEN PAKET TURLARIN İNCELENMESİ (BOSNA HERSEK ÖRNEĞİ)
M OFLUOĞLU
Balkan Journal of Social Sciences Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 5 (9), 2016
2016
TÜRKİYE’DEN BALKAN YARIMADASI’NA DÜZENLENEN PAKET TURLARIN İNCELENMESİ (BOSNA HERSEK ÖRNEĞİ)
İ Kızılırmak, GO Balaban, M Ofluoğlu, G Akın
Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2016
2016
TÜRKİYE'DEN BALKAN YARIMADASFNA DÜZENLENEN PAKET TURLARIN İNCELENMESİ (BOSNA HERSEK ÖRNEĞİ).
I KIZILIRMAK, G OĞUZBALABAN, M OFLUOĞLU, G AKIN
Balkan Journal of Social Sciences/Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 5 (9), 2016
2016
Kentsel markalaşma faaliyetleri üzerine bir araştırma; Şanlıurfa örneği/A research on city branding activities; Example of Şanliurfa
M OFLUOĞLU
2014
DENETİMLERİN TURİST REHBERLERİNİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ; GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE ÇALIŞAN TURİST REHBERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
M OFLUOĞLU, İ KIZILIRMAK
Econharran 5 (7), 165-183, 0
Türkiye’de Uygulanan Gastronomi Turları Rotalarının Web Tabanlı Analizi ve
İ KIZILIRMAK, M OFLUOĞLU, L ŞİŞİK
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9