Takip et
Belgin Arslan Cansever
Belgin Arslan Cansever
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Sosyolojisi Doçenti
ege.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Okuldaki Sosyal Etkinliklere Katilimda Ebeveyn Çocuk Etkileşimi Kültürlerarasi Bir Karşilaştirma
N Aslan, BA Cansever
Ege Eğitim Dergisi 8 (1), 113-130, 2007
802007
Ergenlerin boş zaman değerlendirme algısı
N Aslan, BA Cansever
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (42), 2012
732012
Eğitimde yaratıcılığın kullanımına ilişkin öğretmen tutumları
N ASLAN, BA CANSEVER
TÜBAV Bilim Dergisi 2 (3), 2009
622009
Avrupa Birliği eğitim politikaları ve Türkiye’nin bu politikalara uyum sürecinin değerlendirilmesi
BA Cansever
International Online Journal of Educational Sciences 1 (1), 222-232, 2009
502009
Ergenlerin internet kullanımının toplumsal ilişkilerinde yarattığı sorunlar
A Cansever
M. Kalkan ve C. Kaygusuz. İnternet bağımlılığı sorunlar ve çözümler, 193-210, 2013
302013
Ergenlerin toplumsallaşmasında internetin etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri
BA Cansever
Ege Eğitim Dergisi 10 (1), 1-23, 2009
222009
The children's perceptions of the teacher: an analysis of the drawings created by the children
BA Cansever
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 281-291, 2017
202017
Sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik inançlarının değerlendirilmesi
TE ÖZAYDIN, P ÇAVAŞ, BA CANSEVER
Ege Eğitim Dergisi 18 (1), 1-30, 2017
162017
AİLENİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ÇOCUĞUN OKULDAKİ SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE VE HOLLANDA ARASINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
N Aslan, BA CANSEVER
Eğitimde kuram ve uygulama 5 (2), 210-226, 2009
142009
EFFECTS OF FAMILY SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS ON CHILD PARTICIPATION IN SOCIAL ACTIVITIES AT SCHOOL: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN TURKEY AND THE NETHERLANDS.
N Aslan, BA Cansever
Journal of Theory & Practice in Education (JTPE) 5 (2), 2009
132009
Ergenlerin toplumsallaşmasında internet kullanımının aile ve okul bağlamında yarattığı sorunlar
B Arslan Cansever
Yayımlanmamış Doktora tezi. Ege üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2010
112010
Turkish teacher candidates' perceptions of the “media literate individual” through metaphors
B Arslan-Cansever
International Journal of Scientific Research in Education 6 (2), 204-213, 2013
92013
Educational policies of European Union and evaluation of Turkey’s adaptation process to these policies
BA Cansever
International Online Journal of Educational Sciences 1 (1), 222-232, 2009
92009
Öğretmen Adaylarının" Çocuk Hakları" na İlişkin Algılarının Materyal Tasarımları Ve Görüşleri Çerçevesinde İncelenmesi
G BİLİR SEYHAN, B ARSLAN CANSEVER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 98-119, 2017
82017
Okul öncesi dönem çocukları için hazırlanmış “çocuk hakları” temalı pano uygulamaları (pilot çalışma)
G Bilir Seyhan, B Arslan Cansever
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4 (3), 345-354, 2015
82015
" Teacher" from the Children's Perspective: A Study by Metaphors.
BA Cansever, N Aslan
Journal of Education and Learning 5 (4), 21-33, 2016
72016
ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÇOCUK HAKLARI” NA İLİŞKİN ALGILARININ MATERYAL TASARIMLARI VE GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
GB SEYHAN, BA CANSEVER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (41), 98-119, 2017
52017
ÇOCUĞUN DİNSEL TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNİN AİLE KURUMU BAĞLAMINDA İNCELENMESİ.
P ÖNDER EROL, B ARSLAN CANSEVER
Journal of International Social Research 9 (42), 2016
52016
Leisure perceptions of adolescents
N Aslan, B Arslan Cansever
Hacettepe University Journal of Education 42, 23-35, 2012
52012
Investigation of third grade students' views on media literacy
B Arslan-Cansever
International Journal of Educational Methodology 5 (2), 265-273, 2019
42019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20