Follow
Belgin Arslan Cansever
Belgin Arslan Cansever
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Sosyolojisi Doçenti
Verified email at ege.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Okuldaki Sosyal Etkinliklere Katilimda Ebeveyn Çocuk Etkileşimi Kültürlerarasi Bir Karşilaştirma
N Aslan, BA Cansever
Ege Eğitim Dergisi 8 (1), 113-130, 2007
812007
Ergenlerin boş zaman değerlendirme algısı
N Aslan, BA Cansever
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (42), 2012
712012
Eğitimde yaratıcılığın kullanımına ilişkin öğretmen tutumları
N ASLAN, BA CANSEVER
TÜBAV Bilim Dergisi 2 (3), 2009
632009
Avrupa Birliği eğitim politikaları ve Türkiye’nin bu politikalara uyum sürecinin değerlendirilmesi
BA Cansever
International Online Journal of Educational Sciences 1 (1), 222-232, 2009
502009
Ergenlerin internet kullanımının toplumsal ilişkilerinde yarattığı sorunlar
A Cansever
M. Kalkan ve C. Kaygusuz. İnternet bağımlılığı sorunlar ve çözümler, 193-210, 2013
312013
Ergenlerin toplumsallaşmasında internetin etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri
BA Cansever
Ege Eğitim Dergisi 10 (1), 1-23, 2009
222009
The children's perceptions of the teacher: an analysis of the drawings created by the children
BA Cansever
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 281-291, 2017
212017
Sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik inançlarının değerlendirilmesi
TE ÖZAYDIN, P ÇAVAŞ, BA CANSEVER
Ege Eğitim Dergisi 18 (1), 1-30, 2017
162017
AİLENİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ÇOCUĞUN OKULDAKİ SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE VE HOLLANDA ARASINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
N Aslan, BA CANSEVER
Eğitimde kuram ve uygulama 5 (2), 210-226, 2009
142009
EFFECTS OF FAMILY SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS ON CHILD PARTICIPATION IN SOCIAL ACTIVITIES AT SCHOOL: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN TURKEY AND THE NETHERLANDS.
N Aslan, BA Cansever
Journal of Theory & Practice in Education (JTPE) 5 (2), 2009
132009
Ergenlerin toplumsallaşmasında internet kullanımının aile ve okul bağlamında yarattığı sorunlar
B Arslan Cansever
Yayımlanmamış Doktora tezi. Ege üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2010
102010
Turkish teacher candidates' perceptions of the “media literate individual” through metaphors
B Arslan-Cansever
International Journal of Scientific Research in Education 6 (2), 204-213, 2013
92013
Educational policies of European Union and evaluation of Turkey’s adaptation process to these policies
BA Cansever
International Online Journal of Educational Sciences 1 (1), 222-232, 2009
92009
Öğretmen Adaylarının" Çocuk Hakları" na İlişkin Algılarının Materyal Tasarımları Ve Görüşleri Çerçevesinde İncelenmesi
G BİLİR SEYHAN, B ARSLAN CANSEVER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 98-119, 2017
82017
Okul öncesi dönem çocukları için hazırlanmış “çocuk hakları” temalı pano uygulamaları (pilot çalışma)
G Bilir Seyhan, B Arslan Cansever
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4 (3), 345-354, 2015
82015
" Teacher" from the Children's Perspective: A Study by Metaphors.
BA Cansever, N Aslan
Journal of Education and Learning 5 (4), 21-33, 2016
72016
ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÇOCUK HAKLARI” NA İLİŞKİN ALGILARININ MATERYAL TASARIMLARI VE GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
GB SEYHAN, BA CANSEVER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (41), 98-119, 2017
52017
ÇOCUĞUN DİNSEL TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNİN AİLE KURUMU BAĞLAMINDA İNCELENMESİ.
P ÖNDER EROL, B ARSLAN CANSEVER
Journal of International Social Research 9 (42), 2016
52016
Leisure perceptions of adolescents
N Aslan, B Arslan Cansever
Hacettepe University Journal of Education 42, 23-35, 2012
52012
Investigation of third grade students' views on media literacy
B Arslan-Cansever
International Journal of Educational Methodology 5 (2), 265-273, 2019
42019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20