Takip et
Yusuf Türker
Yusuf Türker
Bilinmeyen bağlantı
Doğrulanmış e-posta adresi yok
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretim okullarının etkililik düzeyleri ile örgüt sağlığı arasındaki ilişki
Y Türker
Akdeniz Üniversitesi, 2010
552010
Öğretmenlerde iş ve aile çatışmasının yaşam doyumu üzerindeki etkisinde iş doyumunun aracı rolü
Y Türker, K Çelik
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (1), 242-258, 2019
432019
School climate and self-efficacy as predictor of job satisfaction
Y Türker, Ü Kahraman
Journal of Theoretical Educational Science 14 (4), 548-569, 2021
172021
Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
A TANRIÖĞEN, Y Türker
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-18, 2019
152019
Effect of school principals’ leadership style on teachers' social and emotional intelligence
Y Türker, A TANRIÖĞEN
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-28, 2021
9*2021
Öğretmenlerin mesleki çalışmalara ilişkin metaforik algıları
Y Türker, TN Tok
Journal of Theoretical Educational Science 12 (1), 274-297, 2019
82019
Okul müdürlerinin liderlik tarzlarının öğretmenlerin sosyal ve duygusal zekalarına etkisi.[Yayınlanmamış doktora tezi]
Y Türker
Pamukkale Üniversitesi, 2019
52019
School climate and self-efficacy as predictor of job satisfaction
Ü Kahraman, Y Türker
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2021
2021
Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim
F Nayır, G Sarıdaş, E Ergün, OT Çelik, S Koçak, T Sarı, Ü Kahraman, ...
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9