Fatma Mazman Budak
Fatma Mazman Budak
Yardımcı Doçent Doktor, Sınıf Eğitimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarih kavramına ilişkin algılarının mecazlar/metaforlar yardımıyla analizi
Y ER TUNA, F BUDAK MAZMAN
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 1 (14), 609-642, 2013
332013
Coğrafya eğitiminde kavram haritalarının önemi
R Sever, FM Budak, E YALÇINKAYA
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2), 19-32, 2009
272009
Sosyal bilgiler eğitiminde gezi-gözlem metodunun uygulanmasına ilişkin bir araştırma (Tokat örneği)
F Mazman
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 2007
272007
Sosyal bilgiler dersinde (7. sınıf) doğal ve kültürel varlıklar aracılığı ile estetik değer eğitimi (Tokat örneği)
F Mazman Budak
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2012
122012
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkili Bir Öğretim Yöntemi: Dramatizasyon.
R Sever, E Yalçinkaya, F Mazman
Journal of Graduate School of Social Sciences 13 (1), 2009
122009
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Gezi Gözlem Metodunun Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma
F Mazman
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. gazi Osman Paşa Üniversitesi sosyal …, 2007
62007
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Sınıf İçi Uygulamalarına Yönelik Görüşleri
E YÜRÜDÜR, TC CIMBIZ
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (3), 276-300, 0
1
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kimlik Farklılıklarına Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi.
F Budak
International Online Journal of Educational Sciences 9 (3), 2017
2017
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kimlik Farklılıklarına Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi.
F Budak
International Online Journal of Educational Sciences 9 (3), 2017
2017
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ" TARİH" KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ MECAZLAR/METAFORLAR YARDIMIYLA ANALİZİ.
YER TUNA, F Mazman Budak
Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi 6 (14), 2013
2013
İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Programlarında Kullanılan Kavramların Öğrenci Düzeyine Uygunluğu
Ü Öner, FM Budak
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 2 (14), 206-228, 2012
2012
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkili Bir Öğretim Yöntemi: Dramatizasyon/An Effective Teaching Method at Studies Teaching: Dramatization
R Sever, E Yalçınkaya, F Mazman
ISSN 1304-4990, 2010
2010
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİH” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ MECAZLAR/METAFORLAR YARDIMIYLA ANALİZİ
ER Yasemin, FM BUDAK
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 609-642, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13