Mehmet Gurol
Mehmet Gurol
Professor of Education Science
yildiz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FATİH PROJESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
M GÜROL, V DONMUŞ, M ARSLAN
912012
Türkiye'de kadın girişimci ve küçük işletmesi: fırsatlar, sorunlar, beklentiler, ve öneriler
MA Gürol
Atılım Üniversitesi, 2000
762000
Eğitim teknolojisinde yeni paradigma: Oluşturmacılık
M Gürol
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (1), 159-183, 2002
642002
Profile of internet cafe users in Turkey
M Gürol, T Sevindik
Telematics and Informatics 24 (1), 59-68, 2007
602007
GLOBAL KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN MAKSİMİZASYONUNU HEDEFLEME: ULUSLARARASI ARENADA ÖRGÜTLENME VE AĞ OLUŞTURMA
M Narin, A Marşap, MA Gürol
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (1), 65-78, 2006
442006
Aktif öğrenmeyi temel alan oluşturmacı öğrenme tasarımının uygulanması ve başarıya etkisi
M Gürol
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7, 169-179, 2003
382003
Evaluating ICT integration in Turkish K-12 schools through teachers' views
MK Aydin, M Gürol, R Vanderlinde
Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education 12 (4), 747-766, 2016
322016
Öğretimde planlama uygulama değerlendirme
M Gürol
Elazığ: Üniversite Yayınevi, 2004
302004
Oluşturmacı öğrenme yaklaşımının uzmanlaşmaya etkisi
M Gürol
The Turkish Online Journal of Educational Technology 4 (1), 141-145, 2005
282005
Nesnelci öğretim yaklaşımlarından oluşturmacı öğrenme yaklaşımlarına doğru internet tabanlı uzaktan eğitime yönelik gelişimsel bir model önerisi
M Gürol, B Atıcı
Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim. Bildiriler Kitabı, 177-183, 2001
282001
Academic optimism
M Gürol, S Kerimgil
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 929-932, 2010
272010
Türkiye’de Kadın Girişimci ve Küçük İşletmesi: Fırsatlar
MA Gürol
Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler, Atılım Üniversitesi Yayını 2, 2000
262000
Eğitim aracı olarak bilgisayara ilişkin öğretmen görüş ve tutumları
M GÜROL
251990
Zaman ve ergonomik açıdan ilköğretim okul binalarının kullanım durumu (Elazığ İli Örneği)
H Gök, M Gürol
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2), 263-273, 2002
242002
Okul sanayi işbirliği
M Gürol
Pegem A Yayıncılık, 1997
241997
Sınıf yönetimi
S Turan, M Şişman
Ankara: Öğreti Yayınları 7, 2004
232004
İnternet tabanlı uzaktan eğitim uygulamaları
M Gürol, T Sevindik
İNET-TR 2001, 2001
212001
Bilgisayar Destekli Asenkron İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Sınıf Yönetimi Dersinde Öğrenci Başarısına Etkisi (FÜ Teknik Eğitim Fakültesi Örneği)
B Atıcı
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans …, 2000
192000
Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme düzeylerinin incelenmesi
BK Çeri, C Çavuşoğlu, M Gürol
International Journal of Social Sciences 34 (2), 385-394, 2015
182015
Bilgisayar destekli asenkron işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi
B Atıcı, M Gürol
Eğitim ve Bilim 27 (124), 2002
172002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20