Mehmet Gurol
Mehmet Gurol
Professor of Education Science
Verified email at yildiz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FATİH PROJESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
M Gürol, V DONMUŞ, M Arslan
982012
Türkiye'de kadın girişimci ve küçük işletmesi: fırsatlar, sorunlar, beklentiler ve öneriler
MA Gürol
Atılım Üniversitesi, 2000
892000
Eğitim teknolojisinde yeni paradigma: Oluşturmacılık
M Gürol
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (1), 159-183, 2002
812002
Profile of internet cafe users in Turkey
M Gürol, T Sevindik
Telematics and Informatics 24 (1), 59-68, 2007
632007
GLOBAL KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN MAKSİMİZASYONUNU HEDEFLEME: ULUSLARARASI ARENADA ÖRGÜTLENME VE AĞ OLUŞTURMA
M Narin, A Marşap, MA Gürol
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (1), 65-78, 2006
612006
Aktif öğrenmeyi temel alan oluşturmacı öğrenme tasarımının uygulanması ve başarıya etkisi
M Gürol
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7, 169-179, 2003
432003
Evaluating ICT integration in Turkish K-12 schools through teachers' views
MK Aydin, M Gürol, R Vanderlinde
Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education 12 (4), 747-766, 2016
412016
Eğitim aracı olarak bilgisayara ilişkin öğretmen görüş ve tutumları
M GÜROL
361990
Öğretimde planlama uygulama değerlendirme
M Gürol
Elazığ: Üniversite Yayınevi, 2004
352004
Academic optimism
M Gürol, S Kerimgil
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 929-932, 2010
332010
Okul sanayi işbirliği
M Gürol
Pegem A Yayıncılık, 1997
331997
Sınıf yönetimi
S Turan, M Şişman
Ankara: Öğreti Yayınları 7, 2004
312004
Nesnelci öğretim yaklaşımlarından oluşturmacı öğrenme yaklaşımlarına doğru internet tabanlı uzaktan eğitime yönelik gelişimsel bir model önerisi
B Atıcı, M Gürol
Bilgi Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi (BTIE).(3–5 Mayıs …, 2001
302001
Türkiye’de Kadın Girişimci ve Küçük İşletmesi: Fırsatlar
MA Gürol
Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler, Atılım Üniversitesi Yayını 2, 2000
302000
Oluşturmacı öğrenme yaklaşımının uzmanlaşmaya etkisi
M Gürol
The Turkish Online Journal of Educational Technology 4 (1), 141-145, 2005
292005
Zaman ve ergonomik açıdan ilköğretim okul binalarının kullanım durumu (Elazığ İli Örneği)
H GÖK, M GÜROL
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2), 263-273, 2002
282002
İnternet tabanlı uzaktan eğitim uygulamaları
M Gürol, T Sevindik
İNET-TR 2001, 2001
252001
Türkiye'de İş Yaşamındaki Kent Kadınının Açmazı: Kariyer-Aile
MA Gürol
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2007
242007
Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme düzeylerinin incelenmesi
BK Çeri, C Çavuşoğlu, M Gürol
International Journal of Social Sciences 34 (2), 385-394, 2015
212015
Öğretim üyeleri bakış açısıyla lisansüstü eğitiminin yaşam alanına yansımaları eğitim bilimleri örneklemi
T DİLCİ, M GÜROL
Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (3), 1073-1090, 2012
212012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20