Takip et
Coskun Arslan
Coskun Arslan
Prof.Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi
erbakan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bilinçli farkındalık ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması
Z Özyeşil, C Arslan, Ş Kesici, ME Deniz
Eğitim ve Bilim 36 (160), 2011
447*2011
Anger, self-esteem, and perceived social support in adolescence
C Arslan
Social Behavior and Personality: an international journal 37 (4), 555-564, 2009
2452009
An Investigation into Psychological Well-being Levels of Higher Education Students with Respect to Personality Traits and Self-compassion.
H Saricaoglu, C Arslan
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (4), 2097-2104, 2013
239*2013
Coping with stress and trait anxiety in terms of locus of control: A study with Turkish university students
C Arslan, B Dilmac, E Hamarta
Social Behavior and Personality: an international journal 37 (6), 791-800, 2009
1842009
Kişilerarası çatışma çözme ve problem çözme yaklaşımlarının yükleme karmaşıklığı açısından incelenmesi
C Arslan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
1842005
Benlik saygısı ve akılcı olmayan inançlar bakımından üniversite öğrencilerinin stresle başaçıkma yaklaşımlarının analizi
E Hamarta, C Arslan, Y Saygın, Z Özyeşil
Değerler Eğitimi Dergisi 7 (18), 25-42, 2009
1812009
Öz-anlayış, yaşam doyumu, negatif ve pozitif duygu: Türk ve diğer ülke üniversite öğrencileri arasında bir karşılaştırma
ME Deniz, C Arslan, Z Özyeşil, M İzmirli
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (23), 428-446, 2012
1582012
Analysing the trait anxiety and locus of control of undergraduates in terms of attachment styles.
B Dilmac, E Hamarta, C Arslan
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (1), 143-159, 2009
141*2009
Ergenlerde saldırganlık ve kişilerarası problem çözmenin incelenmesi
C Arslan, E Hamarta, E Arslan, Y Saygın
İlköğretim Online 9 (1), 379-388, 2010
1342010
An Investigation of Anger and Anger Expression in Terms of Coping with Stress and Interpersonal Problem-Solving.
C Arslan
Educational Sciences: Theory and Practice 10 (1), 25-43, 2010
1072010
The relationship between conflict communication, self-esteem and life satisfaction in university students
C Arslan, E Hamarta, M Uslu
Educational Research and Reviews 5 (1), 31, 2010
972010
Öğretmen yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma
AM Sünbül, Coşkun ARSLAN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2), 2006
96*2006
Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi
C Arslan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
862001
Interpersonal problem solving, self-compassion and personality traits in university students.
C Arslan
Educational Research and Reviews 11 (7), 474-481, 2016
822016
An investigation of interpersonal problem solving approaches with respect to attachment styles.
E Arslan, C Arslan, R Ari
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (1), 15-23, 2012
81*2012
Öfke ve öfkeyi ifade etme biçimlerinin, stresle başa çıkma ve kişiler arası problem çözme açısından incelenmesi
C Arslan
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10 (1), 7-43, 2010
782010
Subjective Well-Being, Positive and Negative Affect in Turkish University Students.
H YILMAZ, C ARSLAN
Online Journal of Counseling & Education 2 (2), 2013
652013
Öğretmen adaylarında mizah tarzları, problem çözme ve benlik saygısının incelenmesi
Z Traş, C Arslan, AM Taş
Uluslararası insan bilimleri dergisi 8 (2), 2011
64*2011
Lise öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
ME Deniz, C Arslan, E Hamarta
Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi 31 (31), 374-389, 2002
612002
An investigation of aggression and interpersonal problem solving in adolescents
C Arslan, E Hamarta, E Arslan, Y Saygın
442010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20