Takip et
Kubilay Özyer
Kubilay Özyer
İşletme, yönetim ve organizasyon doçenti, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İŞ TATMİNİ ve YAŞAM TATMİNİ İLİŞKİSİ.
Ö Aşan, E Erenler
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2008
2332008
Etik iklim ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel bağlılık ve iş tatmininin düzenleyici rolü
K Özyer
Yayınlanmamış Doktora Tezi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2010
692010
Demografik değişkenlerin kişilerin etik tutumlari üzerindeki etkileri
K Özyer, Ö Azizoğlu
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 59-84, 2010
672010
İŞ HAYATINDA KADINLARIN ÖNÜNDEKİ CAM TAVAN ENGELLERİ ile ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALET ARASINDAKİ İLİŞKİ
K Özyer, Ö Azizoğlu
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (1), 95-106, 2014
512014
İŞ HAYATINDA KADINLARIN ÖNÜNDEKİ CAM TAVAN ENGELLERİ ile ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALET ARASINDAKİ İLİŞKİ
K Özyer, Ö Azizoğlu
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (1), 95-106, 2014
512014
Duygusal bağlılık ile iş tatmini ve iş tatmininin alt boyutları arasındaki ilişkileri analiz etmeye yönelik ampirik bir çalışma
Ö Aşan, K Özyer
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2008
512008
Polislerde tükenmişlik sendromu üzerine bir ampirik çalışma
Ö Azizoğlu, K Özyer
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 21 (1), 137-147, 2010
492010
Akademisyenlere uygulanan psikolojik tacize yönelik ampirik bir araştırma
K Özyer, U Orhan
412012
Duygusal zekaya etki eden demografik faktörlerin saptanmasına yönelik ampirik bir çalışma
Ö Aşan, K Özyer
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (1 …, 2003
392003
İŞ TATMİNİ VE YAŞAM TATMİNİ İLİŞKİSİNDE İŞ ARKADAŞLIĞININ ARACILIK ROLÜ
K Özyer, IRK Ersin, A Serhat
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16 (1), 261-278, 2015
332015
Duygusal zeka ile örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi üzerine ampirik bir araştırma
K Özyer, İ Alici
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 7 (1), 69-85, 2015
322015
DUYGUSAL EMEK STRATEJİLERİNİN DUYGUSAL ZEKANIN TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİNDEKİ ARACILIK ROLÜ
S POLATCI, K Özyer
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (3 …, 2015
312015
ÇALIŞANLARIN BİREYSEL YARATICILIK DÜZEYLERİNİN İÇ GİRİŞİMCİLİK PERFORMANSLARINA ETKİSİ
E Kanbur, K Özyer
Journal of Management and Economics Research 14 (2), 264-275, 2016
302016
SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ KAYNAĞI OLARAK BİLGİ
S Yiğit, K Özyer
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 11 (21), 333-360, 2011
292011
Duygusal zeka ile örgütsel bağlılık ve bağlılığın alt formları arasındaki ilişkilerin saptanmasına yönelik ampirik bir çalışma
K Özyer
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek …, 2004
282004
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ALT BOYUTLARI İLE İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
K Özyer, U Orhan, DD Orhan
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27 (1 …, 2012
262012
Cam tavan sendromunun çalışanların korku düzeylerine etkisi var mıdır? eğitim sektörü üzerinde bir uygulama
K Özyer, U Orhan
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (8), 971-987, 2012
252012
Rol Stresörlerinin Tükenmişlik Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma
S Polatcı, kubilay Özyer
The Jpurnal of Academic Social Science Studies 33 (1), 29, 2015
232015
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ÇOKLU DURUM ÇALIŞMASI
K Özyer, U Orhan, DD Orhan
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (19), 177-189, 2012
222012
Kontrol odağının örgütsel bağlılık üzerine etkisinde personel güçlendirmenin aracılık rolü: Ankara il merkezindeki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma
Y Seçgin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
182014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20