Takip et
EMRİYE HİLAL YAYAN
EMRİYE HİLAL YAYAN
inonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Mental health problems of Syrian refugee children: Post-traumatic stress, depression and anxiety
EH Yayan, ME Düken, AA Özdemir, A Çelebioğlu
Journal of pediatric nursing 51, e27-e32, 2020
782020
Examination of the correlation between Internet addiction and social phobia in adolescents
EH Yayan, D Arikan, F Saban, N Gürarslan Baş, Ö Özel Özcan
Western journal of nursing research 39 (9), 1240-1254, 2017
702017
The effects of technology use on working young loneliness and social relationships
EH Yayan, Y Suna Dağ, ME Düken
Perspectives in psychiatric care 55 (2), 194-200, 2019
662019
MOTOR GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMININ 5-6 YAŞ ÇOCUKLARIN KABA VE İNCE MOTOR BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
A Ulutaş, E Demir, EH Yayan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 1523-1538, 2017
552017
The effects of a therapeutic play/play therapy program on the fear and anxiety levels of hospitalized children after liver transplantation
M Zengin, EH Yayan, ME Düken
Journal of PeriAnesthesia Nursing 36 (1), 81-85, 2021
542021
The effects of the COVID‐19 pandemic on children's lifestyles and anxiety levels
M Zengin, EH Yayan, E Vicnelioğlu
Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing 34 (3), 236-242, 2021
502021
Reducing children's pain and parents' anxiety in the postoperative period: A therapeutic model in Turkish sample
EH Yayan, M Zengin, ME Düken, YS Dağ
Journal of pediatric nursing 51, e33-e38, 2020
432020
Çocuk kliniklerinde terapötik oyun
EH Yayan, M Zengin
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (1), 226-233, 2018
422018
Examination of the relationship between nursing student’s internet and smartphone addictions
EH Yayan, ME Düken, YS Dağ, A Ulutaş
Journal of Human Sciences 15 (2), 1161-1171, 2018
382018
Behaviours and experiences of nurses during the COVID‐19 pandemic in Turkey: A mixed methods study
Z Cengiz, K Isik, Z Gurdap, EH Yayan
Journal of nursing management 29 (7), 2002-2013, 2021
342021
Hemşirelerde mesleki bağlılığın mesleki prestijle açıklanması
N Derin, NŞ Ilkım, H Yayan
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 4 (3), 24-37, 2017
332017
Pediatri hemşirelerinin profesyonel değerlerinin profesyonel tutumlarına etkisi
M Zengin, EH Yayan, N YILDIRIM, A Elif, Ö Avşar, E Mamiş
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 5 (3), 316-323, 2018
292018
Effect of an obesogenic environment and health behaviour-related social support on body mass index and body image of adolescents
EH Yayan, A Çelebioğlu
Global health promotion 25 (3), 33-42, 2018
272018
Hemşirelerin iş doyumu düzeylerinin belirlenmesi
R Aylaz, N Aydoğmuş, EH Yayan
Annals of Health Sciences Research 6 (1), 12-17, 2017
262017
Difficulties experienced by Turkish parents and their coping strategies: children with mucopolysaccharidosis
M Zengin, EH Yayan, A Akıncı
Journal of Pediatric Nursing 53, e142-e148, 2020
202020
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan ebeveynlerin stres düzeylerinin belirlenmesi
EH Yayan, M Özdemir, ME Düken, YS Dağ
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (1), 82-89, 2019
202019
Does the post-feeding position affect gastric residue in preterm infants?
EH Yayan, S Kucukoglu, YS Dag, N Karsavuran Boyraz
Breastfeeding Medicine 13 (6), 438-443, 2018
202018
A comparison of caregiving burden and social support levels of parents of children undergoing liver transplant
EH Yayan, ME Düken
Journal of pediatric nursing 47, e45-e50, 2019
192019
Post-traumatic stress disorder and mental health states of refugee children
EH Yayan
Archives of Psychiatric Nursing 32 (6), 885-889, 2018
192018
Sağlık personelinin sağlık okuryazarlığı kavramı hakkındaki bilgi düzeyi
Y Durmaz, EH Yayan, D Sezgin, C Yakıncı
Konuralp Tıp Dergisi 8 (2), 114-117, 2016
182016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20