Takip et
İlter Ünlükaplan
İlter Ünlükaplan
Profesör Doktor, Cukurova Universitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
cu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde iktisadi kalkınma, rekabetçilik ve inovasyon ilişkilerinin kanonik korelasyon analizi ile belirlenmesi
İ Ünlükaplan
Maliye Dergisi 157 (2), 235-250, 2009
1042009
Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960–2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz
İ ARISOY, İ ÜNLÜKAPLAN, Z ERGEN
Maliye Dergisi, 398-421, 2010
84*2010
Tax composition and growth in Turkey: An empirical analysis
I Arisoy, I Unlukaplan
792010
Vergi yükü ve yapısı ile iktisadi büyüme arasındaki dinamik etkileşimler üzerine uygulamalı bir analiz
İ Ünlükaplan, İ Arısoy
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011
492011
Küresel kriz ve Türkiye
AF Özsoylu, MA Gedik, İ Ünlükaplan
Karahan Kitabevi, 2010
432010
Türkiye’de Mali Açıkların Sürdürülebilirliği ile Kamu Gelirleri ve Harcamaları İlişkisinin Analizi
İ ARISOY, İ ÜNLÜKAPLAN
Maliye Dergisi, 444-462, 2010
382010
Katma değer vergisi, enflasyon oranı ve kamu harcamaları arasındaki ilişkilerin dinamik analizi
İ Arısoy, İ Ünlükaplan
Sosyoekonomi 16 (16), 2011
212011
Türkiye Ekonomisi Için Efektif Vergi Oranlarinin Hesaplanmasi/Computing Effective Tax Rates for Turkish Economy
I Ünlükaplan, I Arisoy
Ege Akademik Bakis 11 (1), 1303, 2011
19*2011
1950 Sonrası Türkiye’de Uygulanan Genel Seçim Sistemlerinin Bireysel Tercihlerin Kolektif Tercihlere Yansıması Açısından İncelenmesi
İ Ünlükaplan
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (1), 45-60, 2003
182003
Yönetişim kalitesi ve yönetişimin ölçülebilirliği
E Canıkalp, İ Ünlükaplan
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (1 …, 2015
142015
Kolektif Karar Alma Mekanizmasında Temel Sorunlar
İ Ünlükaplan
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (1), 16-34, 2003
14*2003
Türk Vergi Sisteminin Artan Oranlılığının Ölçülmesi: 1924-2008 Dönemine Yönelik Uygulamalı Bir Analiz
İ Ünlükaplan
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (1), 387-406, 2011
13*2011
Estimating Value Added Tax Gap in Turkey
E Canikalp, I Unlukaplan, M Celik
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 437, 2016
112016
Yönetişim kalitesi ve iktisadi büyüme: Türkiye ekonomisi için bir ampirik analiz
İ Ünlükaplan, İ Arısoy, E Canıkalp
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 487-508, 2018
82018
Kayıt Dışı Ekonomi, Yolsuzluk ve Kayıt Dışı Devlet
H Akça, İ Ünlükaplan, V Yurdadoğ
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2 …, 2016
82016
Hiyerarşik düzenden heterarşik düzene: yönetişim kavramı ve yönetişim teorileri
E Canıkalp, İ Ünlükaplan
82015
Kamu borçlanması ve nesiller arası yük sorunu
İ Ünlükaplan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
82006
GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE MALİYE POLİTİKASI UYGULAMALARINA ANAYASAL İKTİSAT YAKLAŞIMI
İ Ünlükaplan, V Yurdadoğ, H Akça
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (1 …, 2017
72017
Geçiş ekonomilerinde yönetişim kalitesinin kümeleme analizi ile belirlenmesi
E Canıkalp, İ Ünlükaplan
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25 (3), 1 14, 2016
72016
DÜNYA BANKASI YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİ İLE TÜRKİYE’NİN YÖNETİŞİM KALİTESİ KONUMUNUN BELİRLENMESİ: KÜMELEME ANALİZİ
İ Ünlükaplan, E Canıkalp
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 37 (2), 409-428, 2015
62015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20