Подписаться
Михайловська Олена Mykhailovska Olena
Михайловська Олена Mykhailovska Olena
Chernihiv Polytechnic National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств поліграфічної галузі в умовах невизначеності/Є. Ю Сахно, НВ Ткаленко, ОВ Михайловська
ЄЮ Сахно
Економічний простір, 93-101, 2009
492009
Socio-economic viability of public management in the context of European integration processes.
I Kosach, A Duka, G Starchenko, O Myhaylovska, A Zhavoronok
Administration & Public Management Review, 2020
422020
Деякі аспекти комунікативної взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості
ОВ Михайловська
Науковий вісник Полісся, 56-63, 2016
182016
Deiaki aspekty komunikatyvnoi vzaiemodii orhaniv mistsevoho samovriaduvannia ta hromadskosti.[Some aspects of communicative interaction between local governments and the public.]
OV Mykhailovska
Naukovyi visnyk Polissia—Scientific Bulletin of Polissia 1 (5), 56-63, 2016
122016
Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності складових дефініцій публічного управління та адміністрування
ОВ Михайловська, НВ Філіпова, ЛС Ладонько, НВ Ткаленко
Університетські наукові записки, 241-253, 2016
122016
The prospects of Virtual Reality (VR) technology in educational process and business
OV Mykhailovska, AI Chervynsky, DP Fokin
Науковий вісник Полісся, 139-147, 2019
82019
Analysis of practical aspects of interaction between Civil society and public governance
OV Mykhailovska, VI Gurkovskyi, OM Rudenko
Науковий вісник Полісся 2 (4 (12)), 149-157, 2017
82017
Analiz teoretychnykh pidkhodiv do vyznachennia sutnosti skladovykh definitsii publichnoho upravlinnia ta administruvannia [Analysis of theoretical approaches to defining the …
OV Mykhailovska, LSL Filipova, T NV
Universytetski naukovi zapysky–University research notes 58, 241-253, 2016
72016
Роль та функції місцевого самоврядування в системі публічної влади України
ЛС Ладонько, АВ Кунденко, ОВ Михайловська, НВ Філіпова
Теорія та практика державного управління, 2016
62016
Теоретичні засади стратегії фінансового забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я
НВ Філіпова, ОВ Михайловська
Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, 2022
52022
Теоретичні аспекти комунікаційної взаємодії в науці публічного управління
О Михайловська
Theory and Practice of Public Administration 4 (71), 32-37, 2020
52020
Resursno-informatsiine zabezpechennia vydavnycho-polihrafichnoi haluzi Ukrainy: problemy ta perspektyvy
OV Mykhailovska, SY Iu, NV Tkalenko
Resource and information support of the publishing and printing industry of …, 2016
52016
Електронні петиції як спосіб комунікаційної взаємодії в системі «урядгромадськість»[Електронний ресурс]
НВ Ткаленко, ОВ Михайловська, ДА Войченко
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2017
42017
Менеджмент: теорія та практика
ЛС Ладонько, ОВ Михайловська, НВ Філіпова
Кондор-Видавництво, 2015
42015
Перспективи вдосконалення торгівлі на товарних біржах України
ОВ Михайловська, ОО Ромашкін, НС Зайцева
Науковий вісник ЧДІЕУ, 16, 2012
42012
Макроекономічне регулювання ресурсного забезпечення видавничо-поліграфічної галузі
ОВ Михайловська
Формування ринкових відносин в Україні, 138-144, 2011
42011
Environmental component of sustainable development of territorial communities
Н Ткаленко, О Міхайловська, В Маргасова, О Гарафонова, О Піщенко
Financial and credit activity problems of theory and practice 4 (51), 451-465, 2023
32023
Публічно-управлінська діяльність за умов демократичних змін
ОВ Михайловська
Публічне управління та митне адміністрування, 27, 2020
32020
Публічне управління та сучасний менеджмент в інформаційному суспільстві: колективна монографія
ОВ Михайловська
Київ: Видавничий дім «Кондор, 2019
32019
Екосвідомість населення як стратегічна ціль природоохоронної діяльності в сучасній Україні
НВ Ткаленко, ОВ Михайловська, МС Татарчук
Держава та регіони. Серія: Державне управління 1, 168-174, 2019
32019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20