Takip et
Elif Genç - Tetik
Elif Genç - Tetik
hitit.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Strategy implementation style and public service effectiveness, efficiency, and equity
R Andrews, MJ Beynon, E Genc
Administrative Sciences 7 (1), 4, 2017
1172017
Strategy implementation, organizational culture and performance in Turkish local government
E Genc
Cardiff University, 2017
462017
A Review on the Relationship Between Strategic Management and Performance: The Role of Internal and External Contexts
G Elif, R ŞENGÜL
Strategic Public Management Journal 1 (2), 56-71, 2015
172015
PRELIMINARY IDENTIFICATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE STYLES IN THE PROCESS OF STRATEGIC PLANNING: EMPLOYEE PERCEPTION IN THE TURKISH PUBLIC HIGHER EDUCATION
AO Öztürk, E Genç-Tetik
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2021
52021
Kamu Politikasında Değerlendirme
E Genç
Kamu Politikası, 75-96, 2018
52018
Avrupa Birliği Roman Çerçevesi ve Türkiye’nin Roman Politikalarına Yansımaları
E Genç
TARİHTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE ROMANLAR, 1-17, 2015
32015
STRATEGY IMPLEMENTATION, CULTURE AND PERFORMANCE IN THE PUBLIC ORGANIZATIONS: AN EMPIRICAL EXAMINATION
GT Elif
Вопросы государственного и муниципального управления, 33-52, 2022
22022
Karma Yöntem Araştırma Tasarımının Kamu Yönetimi Alanında Kullanımı Üzerine Bir İnceleme
E Genç-Tetik
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 169-186, 2020
22020
Review of Research Methods in Public Administration and Public Management: An Introduction by S. Van Theil (2014)
E Genc
Public Policy and Administration 17 (4), 676-678, 2018
12018
Rationalizing the Research Traditions in Public Administration Using the Phronetic Approach
H Ateş, E Genç
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 11 (11), 77-88, 2016
12016
Bounded Rationality Approach as an Alternative to Rational Choice: A Critical Perspective
A Hamza, G Elif
Medeniyet Araştırmaları Dergisi 2 (3), 1-8, 2015
12015
Kamu Politikası Bağlamında Dijital Eğitim Sunumu ve Fırsat Eşitliği: Ülke Karşılaştırmaları
EG TETİK, A Zeynep
Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 23-40, 2023
2023
KAMU ÜNİVERSİTELERİNDE BÜTÜNLEŞİK STRATEJİK YÖNETİM
EG Tetik
Paradigma, 2023
2023
Linking Public Sector Innovation with Learning in the Inter-Organisational Context.
E Genç-Tetik
Hacettepe University Journal of Economics & Administrative Sciences …, 2022
2022
YEREL YÖNETİMLER, KENT VE ÇEVRE POLİTİKALARI ANSİKLOPEDİSİ
Y Özkaya, V Erat, K Demirci
2022
KAMU POLİTİKASI ANSİKLOPEDİSİ
V Erat, Y Özkaya
2022
IMPLEMENTATION TYPES OF STRATEGIES AND THE PERFORMANCE OF PUBLIC ORGANIZATIONS: A SYSTEMATIC REVIEW
EG TETİK
Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi 3 (1), 101-125, 2022
2022
İKİ FARKLI YÖNETİM GELENEĞİNİN COVID-19 SALGINI SONUÇLARINA OLASI ETİLERİ: ALTI AVRUPA ÜLKESİNİN İNCELENMESİ
ÖGEG TETİK
International Symposium on Business, Economics, and education ISBE 2021 is …, 2021
2021
Çocuk İstismarı ve Yerel Kamu Politikaları
E Genç-Tetik, B Barut
Yerel Yönetimler ve Çocuk Politikaları, 67-82, 2021
2021
Türkiye'de Kamu Bürokrasisinin Verimliliği: Küresel Rekabet Endeksi Raporlarının Bir Analizi
E Genç-Tetik
18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20