Eyup Kadioglu
Eyup Kadioglu
ugent.be üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Effect of the Asset Quality on the Bank Profitability
E Kadioglu, N Telceken, N Ocal
International Journal of Economics and Finance 9 (7), 60-69, 2017
402017
Nakit Temettü Bilgisinin Hisse Senedi Getirisi Üzerinde Önemli Bir Etkisi Olup Olmadığının İMKB’de Test Edilmesi
B Gunalp, E Kadioglu, S Kılıc
Hacettepe Universitesi İİBF Dergisi 28 (2), 47-69, 2010
39*2010
Is the Free Cash Flow Hypothesis Valid in Turkey?
E Kadioglu, EA Yilmaz
Borsa Istanbul Review 17 (2), 111-116, 2017
312017
Market Reaction to Dividend Announcement: Evidence from Turkish Stock Market
E Kadioglu, N Telçeken, N Öcal
International Business Research 8 (9), 83-94, 2015
312015
Determinants of Dividend Payout Decisions: A Dynamic Panel Data Analysis of Turkish Stock Market
F Bostanci, E Kadioglu, G Sayilgan
International Journal of Financial Studies 6 (4), 93, 2018
212018
Predicting financial failure using decision tree algorithms: an empirical test on the manufacturing industry at Borsa Istanbul
N Ocal, MK Ercan, E Kadioglu
International Journal of Economics and Finance 7 (7), 189-206, 2015
182015
Closing price manipulation in Borsa Istanbul and the impact of call auction sessions
E Kadioglu, G Küçükkocaoğlu, S Kılıç
Borsa Istanbul Review 15 (3), 213-221, 2015
172015
The Announcement Effect of Cash Dividend: Evidence from Turkish Capital Market
E Kadioglu
University of Leeds, Business School, 2008
14*2008
Testing the Relationship between Free Cash Flow and Company Performance in Borsa Istanbul
E Kadioglu, S Kilic, EA Yilmaz
International Business Research 10 (5), 148-158, 2017
102017
Dividend Changes and Future Profitability: Evidence from the Turkish Stock Market
E Kadioglu, N Öcal
International Journal of Economics and Finance 8 (3), 196-205, 2016
102016
Corporate Ratings and a Model Proposition for the Manufacturing Industry at Borsa Istanbul
N Ocal, MK Ercan, E Kadioglu
International Journal of Financial Research 6 (3), 13-28, 2015
82015
Türkiye’de Aracı Kurumların Karlılığını Belirleyen Faktörler
E Kadıoğlu
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Iktisat Anabilim Dalı …, 2006
72006
Şirketlerin Karşılaştıkları Kur Riski ve Kur Riskinin Yönetilmesi
E Kadıoğlu
Sermaye Piyasası Kurulu, 2003
72003
Determinants of price volatility of futures contracts: Evidence from an emerging market
E Kadioglu, S Kılıç, N Öcal
Journal of Applied Finance and Banking 6 (2), 103-115, 2016
62016
Sermaye Piyasası Kanunu: Manipülasyondan Piyasa Dolandırıcılığına
E Kadıoğlu
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 52 (600), 73-81, 2015
62015
Borsa İstanbul’da Güniçi Getiri ve Volatilite Yapısı ile Tek Fiyatlı Açılış ve Kapanış Seanslarının Etkisi
E Kadıoğlu, G Küçükkocaoğlu
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar 9 (1), 103-126, 2015
5*2015
Sermaye Piyasası Suçları (Manipülasyon ve İçerden Öğrenenlerin Ticareti)
F Bostancı, E Kadıoğlu
Standart Ekonomi ve Teknik Dergi 48 (564), 98-101, 2009
5*2009
Volatilite Endeksleri: Gelişimi, Türleri, Uygulamaları ve TRVIX Önerisi
N Telçeken, M Kıyılar, E Kadıoğlu
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (2), 204-228, 2019
42019
Temettü Değişiklikleri İle Gelecekteki Kârlılık Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi
E Kadıoğlu, N Öcal
20. Finans Sempozyumu, 415-426, 2016
42016
Borsa İstanbul'un Mikro Yapısındaki Değişiklerin Gün İçi Getiri, Volatilite ve Kapanış Fiyatına Etkisi
E Kadıoğlu
Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
4*2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20