Doç. Dr. Hakan Karataş
Title
Cited by
Cited by
Year
Evaluation of English Curriculum at Yıldız Technical University Using CIPP Model
H Karatas, S Fer
Education and Science 34 (153), 47-60, 2009
62*2009
CIPP evaluation model scale: development, reliability and validity
H Karatas, S Fer
WCES 2011, 592-599, 2011
57*2011
Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları, öğrenme yaklaşımları ve problem çözme becerilerinin akademik motivasyonu yordama gücü
H Karataş
492011
Correlation among academic procrastination, personality traits, and academic achievement
H Karatas
Anthropologist 20 (1), 2, 2015
442015
School principals’ roles in establishing collaborative professional learning communities at schools
A Balyer, H Karatas, B Alci
Procedia-Social and Behavioral Sciences 197, 1340-1347, 2015
412015
Academic Motivation: Gender, Domain and Grade Differences
H Karatas, M Erden
CY-ICER Procedia - Social and Behavioral Sciences, 708-715, 2014
40*2014
Correlation among high school senior students’ test anxiety, academic performance and points of university entrance exam
H Karatas, B Alci, H Aydin
Educational Research and Reviews 8 (13), 919-926, 2013
392013
Yıldız Teknik Üniversitesi modern diller bölümü İngilizce II dersi öğretim programının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) modeli ile …
H Karataş
362007
Akademik Motivasyon Ölçeğinin Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
H Karatas, M Erden
New World Sciences Academy 7 (4), 983-1003, 2012
35*2012
An Investigation of Undergraduates’ Language Learning Strategies
B Karatas, H., Balyer, A., & Alci
Procedia-Social and Behavioral Sciences 197, 1348-1354, 2015
292015
An Investigation into University Students' Foreign Language Speaking Anxiety
H Karatas, B Alci, M Bademcioglu, A Ergin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 232, 382-388, 2016
272016
Academic procrastination of undergraduates: Self-determination theory and academic motivation
C Cavusoglu, H Karatas
The Anthropologist 20 (3), 735-743, 2015
232015
Evaluation of the Curriculum of English Preparatory Classes at Yildiz Technical University Using CIPP Model.
U Akpur, B Alci, H Karatas
Educational Research and Reviews 11 (7), 466-473, 2016
182016
The Explanation of The Academic Procrastination Behaviour of Pre-Service Teachers With Five Factor Personality Traits
H Karatas, M Bademcioglu
The International Journal of Research in Teacher Education 6 (2), 11-25, 2015
162015
Üniversite öğrencilerinin başarı odaklı motivasyon düzeyleri
A ERGİN, H KARATAŞ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (4), 868-887, 2018
15*2018
Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumları
H Karatas, B Alcı, B Karabıyık Çeri
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4 (3), 1-9, 2015
152015
Türkiye’de vatandaşlık eğitimi üzerine bir inceleme
İ Som, H Karataş
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (1), 33-50, 2015
142015
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLİ TERCİHLERİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME
H KARATAŞ, NŞ SIR, N ÇELİKÖZ
Education Sciences 10 (4), 237-252, 2015
142015
Profiling Individual Differences in Undergraduates’ Epistemological Beliefs: Gender, Domain and Grade Differences
H Karatas, M Erden
WCLTA 2011, 738-744, 2012
142012
Examining university students’ attitudes towards learning English using different variables
H Karatas, B Alci, M Bademcioglu, A Ergin
International Journal of Educational Researchers 7 (3), 12-20, 2016
132016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20