Emet Gürel
Emet Gürel
ege.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
SWOT Analysis: A Theoretical Review
E Gürel, M Tat
Journal of International Social Research 10 (51), 994-1006, 2017
3452017
Yönetim ve Organizasyon - Bireyden Örgüte, Fikirden Eyleme
D Gürüz, E Gürel
Nobel Yayıncılık, 2009
1572009
Çoklu Zekâ Kuramı: Tekli Zekâ Anlayışından Çoklu Zekâ Yaklaşımına
E Gürel, M Tat
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (11), 336-356, 2010
712010
Ekşi Sözlük: Postmodern Elektronik Kültür
E Gürel, M Yakın
Selçuk İletişim - Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 4 …, 2007
372007
Psikomitolojik Terimler: Psikoloji Literatünde Mitolojinin Kullanılması
E Gürel, C Muter
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 537-569, 2007
362007
Postmodern Bir Durum Komedisi Üzerine İçerik Analizi: Simpsonlar
E Gürel, J Alem
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (10), 332-347, 2010
282010
Bir İletişim Edimi Olarak Dinleme ve Türkçede Bulunan Dinleme Temalı Atasözleri İle Deyimler Üzerine Bir İçerik Analizi
E Gürel, M Tat
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 23 (5), 277-297, 2012
262012
New World Created by Social Media: Transmedia Storytelling
E Gürel, Ö Tığlı
Journal of Media Critiques, 35-65, 2014
162014
Çalışma Yaşamında Işık ve Aydınlatmanın Önemi
E Gürel
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (6), 31-43, 2001
142001
Multiple Intelligence Theory: From Unitary Intelligence Conception to Multiple Intelligence Approach
E Gürel, M Tat
Journal of International Social Research 3 (11), 336-356, 2010
132010
Kurgusal Ürün Yerleştirme
E Gürel, J Alem
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 133-155, 2005
122005
İnternet ve Pazarlama
E Gürel
Pazarlama Dünyası 12 (72), 40-41, 1998
111998
Ürün Yerleştirme
E Gürel, J Alem
Nobel Yayıncılık, 2014
62014
Stadyum: Benzerlikler, Koşutluklar ve İzdüşümler
E Gürel, U Akkoç
Uuslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (19), 291-315, 2011
52011
Fütüristik Ürün Yerleştirme
E Gürel, J Alem
Pi-Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi 5 (16), 20-30, 2006
52006
Pazarlama İletişiminde Yeni ve Güncel Bir Uygulama: Ürün Yerleştirme
E Gürel, J Alem
Kilad - Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi 3 (6), 7-23, 2004
52004
Reklam Çalışmalarında Yaratıcı Stratejinin Kullanılması
E Gürel
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 443-456, 1999
5*1999
Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Örgütsel Değişim Sürecine Etkileri
E Gürel
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
51998
A Content Analysis of A Postmodern Animated Sitcom: The Simpsons
E Gürel, J Alem
Journal of International Social Research 3 (10), 332-347, 2010
42010
Reklamda Provokasyon ve Şok: Oliviero Toscani ve Benetton Reklam Kampanyası
E Gürel, U Bakır
Pi - Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi 7 (26), 35-47, 2008
42008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20